INRIKES. ”Judesuggan” och andra antijudiska konstverk i svenska kyrkor fortsätter att uppröra kritiker. Nu kallar Svenska kyrkan till ett symposium för att diskutera detta kulturarv.

”Judesuggan”, skulptur i Uppsala domkyrka (skärmdump Youtube).

Den 7 mars anordnar Svenska kyrkan ett symposium med temat ”Att måla den andre på väggen”.

Syftet är att belysa och diskutera hur man ska förhålla sig till de många exemplen på antijudisk konst som finns i svenska kyrkor runtom i landet, som beskrivs som ”alltifrån grova stereotyper i medeltida målningar och skulpturer till mer subtila nyanser i senare tiders kyrkokonst”.

Det är Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, Samarbetsrådet för judar och kristna, Judiska centralrådet och Katolska kyrkan i Sverige som tillsammans tagit initiativ till att belysa de här ”problematiska delarna” av det kyrkliga kulturarvet.

— Judarna har genom kyrkans historia framställts som de negativa, de andra, säger ärkebiskopen då hon berättar om symposiet i ett filmklipp som hon lagt ut på Facebook, och tillägger:

— Vi ska inte glömma att antijudaismen gett uttryck åt antisemitismen.

Judesuggan i Uppsala
Ett av de mest kända antijudiska konstverken i Sverige är den så kallade ”Judesuggan”, en skulptur i Uppsala domkyrka från 1300-talet som gestaltar flera judar som diar en gris. Stenskulpturen är placerad framme vid koret i domkyrkan, på den vänstra pelaren.

Genom åren har ”Judesuggan” väckt kritik från framför allt judar. Riksorganisationen Shalom över Israel skrev i ett öppet brev 2017 bland annat:

Eftersom grisen är ett orent djur i Moselagen är ”judesuggans budskap” klart: att skymfa och håna judarna genom att sätta dem i en nära och grotesk förbindelse med det som för dem betyder höjden av orenhet. Varför har det varit viktigt att bara några meter från huvudaltaret i rikshelgedomen, där högmässor firas och biskopar vigs, att på detta sätt skymfa och håna det judiska folket i 700 år med en skulptur huggen i sten? …

Vi har förståelse för att Riksantikvarieämbetet inte önskar att stenskulpturer i gamla byggnader ska raseras, och kanske är det också sunt att ”judesuggan” finns kvar som ett vittnesbörd om hur mycket antisemitism som funnits och fortfarande finns i den kristna kyrkan.

För några veckor sedan besökte ett kristet sällskap Uppsala domkyrka för att genomföra en bönemanifestation mot antisemitism i allmänhet och mot ”Judesuggan” i synnerhet. De blev dock avvisade från kyrkan då de störde en annan pågående bönestund.

Arrangörerna av symposiet hoppas nu att man ska hitta vägar för att sätta in de antijudiska konstverken i ett teologiskt sammanhang och kunna fortsätta att tala om de här ”svåra delarna av kulturarvet” på ett konstruktivt vis.

Källa:
Att måla ”den Andre” på väggen – symposium om antijudisk kyrkokonst
Judesuggan i Uppsala domkyrka förkunnar fortfarande hån och kränkning


  • Publicerad:
    2019-02-18 11:35