TYSKLAND. En medeltida skulptur i form av en ”Judesugga”, som finns på fasaden till den kyrka i Wittenberg där Martin Luther verkade, får vara kvar trots att den kan uppfattas kränkande. Det beslutade på tisdagen Högre regionala domstolen i Naumberg.

Liknande skulpturer som ”Judesuggan” i Wittenberg var vanliga i det medeltida Europa. Skärmbild: Youtube.

En tysk domstol beslutade på tisdagen att en antisemitisk skulptur kan tillåtas få vara kvar på en historisk kyrka, trots att den kan uppfattas kränkande.

Skulpturen är en nära 4 meter hög relief från 1300-talet i form av en sugga som pryder fasaden på Stadskyrkan i Wittenberg i Tyskland. Kyrkan är känd för att vara den plats där prästen och teologen Martin Luther, den protestantiska reformationens fader, verkade.

Reliefen, som kallas ”Judesuggan”, var ett vanligt sätt att avbilda judar på medeltiden och föreställer några judar som diar en sugga samt en rabbin som skärskådar djurets anus.

År 1988 inrättade kyrkan ett ”Förintelse”-minnesmärke på platsen och 2017 tillkom en text som på tyska och engelska förklarade skulpturens historiska sammanhang med hänvisning till Luthers antisemitism.

En medlem av den judiska samfälligheten ansåg förra året att skulpturen var såväl en personlig förolämpning mot honom själv som mot judar i allmänhet, och krävde att reliefen skulle avlägsnas. Han förlorade i en lägre domstol men överklagade.

På tisdagen beslutade Högre regionala domstolen i Naumberg att reliefen får vara kvar tills vidare. Den är dessutom skyddad som en del av UNESCO:s världsarvslista.

Liknande reliefer var vanliga i medeltida kyrkor i Tyskland men även andra europeiska länder, bland dem även Sverige. I Tyskland har flera kyrkor diskuterat att avlägsna skulpturerna.

Källa:
German court rules anti-Semitic sculpture can remain on historic church


  • Publicerad:
    2020-02-08 19:55