KRISTEN SIONISM. 800 år gamla lagar, som påbjöd judisk separatism och judars utvandring från England, får Engelska kyrkan av idag att krypa för judisk makt och tigga om ursäkt.

Judiska ledare i Storbritannien kommenterar avmätt angående Church of Englands nu avlagda bön om ursäkt för ”antisemitiska” lagar stiftade år 1222 – över 300 år innan kyrkan bildades – att ”det är bättre sent än aldrig”.

Kyrkan planerar även för en formell ”botgöringsakt” nästa år, vid 800-årsjubiléet för Oxfords synod – en uppsättning lagar som begränsade judars rätt att beblanda sig med kristna i England, skriver the Telegraph i en artikel.

Lagarna ledde senare till samtliga judars utvisning ur landet 1290 – och sedan dröjde det till 1656 tills några släpptes in igen.

Dave Rich, policykomissarie vid British antisemitism watchdog group, kommenterar att ”frasen ’bättre sent än aldrig’ passar otroligt väl här” och ondgör sig i artikeln över den brittiska medeltidens ”antisemitism” – det vill säga lagar som påbjöd separation mellan britter och judar.

Bra försök goyim!

Rich skriver vidare:

Men vid en tid av tilltagande antisemitism är stödet till och empatin gentemot vår judiska gemenskap från Church of England högst välkomna som en påminnelse om att England idag är en väldigt annorlunda plats.

Jewish Telegraphic Agency (JTA) hänvisar i en artikel om Church of Englands knäböjande till en annan artikel, som berör vårens antisemitiska incidenter i landet i samband med ”Israel-Gazakonflikten”.

Man kommenterar vidare att Engelska kyrkan med sin bön om förlåtelse – som sig bör – ”tar ansvar även för den antisemitism som föregick dess bildande 1534”.

Vidare påminner JTA om att medan ”botgöringsakten kommer att bryta ny mark” så ska man inte glömma att kyrkan under de senaste åren faktiskt tagit steg mot att ”skapa goodwill”.

Erkänner sig skyldig till 800-åriga lagar – samt till ”förintelsen” – räcker inte
2019 publicerade man nämligen ett dokument med titeln ”Guds felfria ord” där såväl betydelsen av ”den judeo-kristna gemenskapen” som sambandet mellan ”århundranden av föregående semitism” och ”förintelsen – fastställs.

Vid publiceringen yttrade Englands chefsrabbin Ephraim Mirvis att dokumentet innebär ”ett steg framåt” – men är ”otillräckligt” eftersom det inte fördömer ”kyrkans historia av att försöka konvertera judar till kristendomen” – en ”brist” som kyrkan fortfarande lider av.


  • Publicerad:
    2021-07-14 21:55