INRIKES. 60 procent av svenskarna är emot muslimska böneutrop i Sverige, enligt en ny undersökning. Bland grupper som är positiva återfinns Svenska kyrkan i Växjö och Judiska församlingen i Stockholm.

Debatten om böneutrop från moskéer har tagit fart igen efter att en moské i Växjö ansökt om att få via högtalare sprida muslimska böneutrop från moskén i samband med fredagsbönen. Det handlar om två böneutrop vid lunchtid på fredagen och kommer pågå i sammanlagt tre minuter.

Statsminister Stefan Löfven (S) har inte tagit ställning i frågan om dessa böneutrop ska vara tillåtna utan tycker det är ett beslut som kommunerna ska fatta. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de två riksdagspartiet som är mest kritiska till böneutropen.

En ny Sifo-undersökning som TV4 Nyheterna låtit göra visar att det finns ett starkt motstånd mot böneutropen bland svenskarna. 60 procent av svenskarna vill förbjuda böneutropen. Endast 21 procent vill tillåta böneutropen och 19 procent av de tillfrågade är tveksamma.

Flera religiösa församlingar, däribland judiska församlingen i Stockholm, är däremot positiva till böneutropen. Aron Verständig, ordförande i Judiska församlingen i Stockholm, kritiserar i en artikel i DN Kultur Kristdemokraternas negativa hållning mot de muslimska böneutropen:

Det är givetvis helt riktigt att kyrkklockor ljudit i vårt land längre än muezzinens röst från moskéns minaret. Men denna argumentation för onekligen tankarna tillbaka till 1700-talets motstånd mot judisk invandring som även den ansågs utmana det svenska homogena samhället. Budskapet från Kristdemokraterna och dess allierade är tydligt: bli som vi eller ge er av. Ett sådant budskap främjar knappast integrationen. Ett mer konstruktivt budskap är i stället: utöva din religion med respekt för landets lag.

Källor:
Mer än hälften av svenskarna vill förbjuda böneutrop
Aron Verständig: ”KD:s budskap är tydligt: Bli som vi eller ge er av”


  • Publicerad:
    2018-03-18 11:00