JUDISK MAKT. När judisk-ägda sociala medieplattformar drar åt tumskruvarna kring det fria ordet, finner judisk-ägda medier åtgärderna vara otillräckliga för bekämpandet av ”antisemitism”.

En artikel i the Jerusalem Post (JP) granskar de policyförändringar som genomförts på plattformarna Twitter, Facebook och TikTok med avseende på ”antisemitism”.

Skribenten uppger sig helt ta avstånd för alla former av censur i alla former av medier. Samtidigt framhåller hon att alla former av ”antisemitism” måste bannlysas totalt.

Till ”antisemitism” räknar hon förutom ”förintelseförnekelse” även det hon kallar uttryck för ”vit överhöghet” och ”nynazism” – samt alla former av kritik mot staten Israel:

Det borde till exempel inte tagit Facebook sju år att förbjuda förintelseförnekelse, och det borde inte krävas utdragna diskussioner för att dessa nätverk ska kännas vid att antisemitism idag manifesterar sig på fler sätt än genom förintelseförnekelse och nynazism.

När synagogor gång på gång vanställs med texten ”Befria Palestina”, när förintelseöverlevare trakasseras på campus vid amerikanska universitet och uppmanas att ”fördöma Israel”, och judiska tonåringar blir måltavlor på TikTok med skräppost som ”Befria Palestina” – endast för att de är judar, då behövs inga ytterligare bevis på att ett ett fullkomligt besatt anti-Israel- hat är den nya antisemitismen.

Det konkreta krav som artikeln ställer på samtliga sociala medieplattformar är att de som kriterium för vad som utgör antisemitism – och därmed villkorslöst ska avlägsnas – antar den definition av antisemitism som ges av the International Holocaust Remembrance Association (IHRA).

Skribenten förklarar:

Denna definition, som accepteras genom koncensus i den judiska gemenskapen, erbjuder glasklara exempel på hur klassisk och modern antisemitism manifesterar sig idag, och det åligger dem som antar definitionen att upplysa och undervisa om den om och när antisemitism förekommer.

IHRA:s definition av ”antisemitism”
Organisationens definition av ”antisemitism” innehåller förutom en arbetsdefinition även en längre text som beskriver fenomenet. I texten listas elva punkter som förklaras utgöra exempel.

Arbetsdefinition:

Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk.

De elva punkterna, ”exempel på antisemitism i det offentliga livet, medier, skolor, på arbetsplatser och inom det religiösa området”:

Uppmana till, bistå eller motivera att judar dödas eller skadas i en radikal ideologis eller en extremistisk religions namn.

Framföra lögnaktiga, förnedrande, komprometterande eller stereotypa påståenden om judar i sig eller om judarnas kollektiva makt, såsom i synnerhet, men inte uteslutande, myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning eller om judar som kontrollerar medierna, ekonomin, offentliga myndigheter eller andra samhällsinstitutioner.

Anklaga judarna som folk för att vara ansvariga för verkliga eller förmodade missgärningar som begåtts av en enda judisk person eller grupp, eller till och med för handlingar som begåtts av icke-judiska personer.

Förneka Nazitysklands, dess anhängares och medbrottslingars folkmord på judarna (förintelsen) som faktum, liksom dess omfattning och mekanismer (exempelvis gaskammare) under andra världskriget

Anklaga judarna som folk eller Israel som stat för själva förintelsen eller för att överdriva den.

Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel eller judarnas påstådda prioriteringar överallt i världen än mot sina egna nationers intressen.

Neka det judiska folket dess självbestämmanderätt, till exempel genom att hävda att staten Israels existens är ett rasistiskt företag.

Tillämpa dubbla standarder genom att avkräva Israel ett beteende som inte kan förväntas eller krävas av någon annan demokratisk nation.

Använda symboler och bilder som förknippas med klassisk antisemitism (till exempel påståenden att judar dödade Jesus eller begår ritualmord) såsom kännetecknande för Israel eller israeler.

Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas.

Hålla judar kollektivt ansvariga för staten Israels åtgärder.

Denna digra lista med detaljerade beskrivningar av ”antisemitism” kräver alltså JP att sociala medieplattformar ska anta som kriterium för vad som ska censureras – samtidigt som tidningen tar avstånd från censur.


  • Publicerad:
    2020-10-28 21:00