JUDISK MAKT Den lag som Ukrainas parlament nu röstat igenom, utmärker sig genom att den inte bara olagligförklarar ”handlingar motiverade av antisemitism” – utan även ”antisemitismen” i sig.

Ukrainas parlament har nu röstat igenom ett lagförslag enligt vilket ”antisemitism och dess manifestationer” är förbjudna i landet.

Lagen, som antogs under onsdagen med en majoritet bestående av 283 ledamöter av 450 sticker ut i det att den även olagligförklarar ”antisemitiska sentiment”.

De flesta länder med lagar mot antisemitism, som Tyskland, Frankrike och Nederländerna, kriminaliserar handlingar, som man antar vara motiverade av antisemitism. Man kriminaliserar dock inte det antagna motivet i sig.

Lagen om prevention och motverkan av Antisemitism i Ukraina definierar däremot antisemitism som ”en viss uppfattning om judar, uttryckt som hat mot judar”.

Den listar en rad exempel på detta, inklusive ”förintelseförnekelse” samt ”uppmaning till, döljande eller rättfärdigande av våld – dödsbringande eller inte – mot personer av judiskt ursprung”.

Lagen refererar inte explicit till den israeliska debatten, men Ukraina har tidigare officiellt anslutit sig till den definition av ”antisemitism” som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ger – vilken med vissa undantag definierar kritik av staten Israel – som antisemitism.

Tidningen Jewish Telegraphic Agency (JTA) finner dock den nya lagen otillräcklig:

”Lagen adresserar inte det eskalerande fenomenet i Ukraina att nazistkollobratörer hyllas som nationalhjältar. Inte heller specificerar man straff för dem som befinns skyldiga till överträdelse av lagen.”

Sex ledamöter röstade mot, 40 avstod från att rösta, och 33 var frånvarande vid omröstningen. Den judiske presidenten Volodymyr Zelensky, som tillträdde 2019, ska underteckna lagen innan den de facto träder i kraft.