JUDISK MAKT. EU-parlamentet antog redan 2017 den definition av ”antisemitism” som ges av International Holocaust Remembrance Alliance. Nu kräver Europeiska Rådet att alla medlemsstater ska göra samma sak.

Genrebild: Piqsels (Public Domain).

EU:s ofta dolda politiska agenda framträder stundom i öppen dager.

Europeiska Rådet har nu till samtliga medlemsländer riktat en uttrycklig uppmaning om att anta den definition av ”antisemitism” som ges av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) – ungefär Internationella Alliansen för förintelsens Hågkomst.

Denna anmodan levererades under onsdagen i en deklaration från Rådet, vilket består av ministrar från samtliga medlemsländer.

Dokumentet, som har titeln Rådets Deklaration om Samordning av Kampen mot Antisemitism över Policyområden, uttrycker en artigt formulerad order, som pockar på att bli verkställd:

Medlemsstater, som ännu inte gjort så, inbjuds att ansluta sig till de andra medlemsstaterna och anta IHRA:s arbetsdefinition så snart som möjligt.

IHRA:s arbetsdefinition beskriver olika former av antisemitism, inklusive ”hat mot och diskriminering av judar” samt ”förintelseförnekelse”.

Definitionen listar även exempel på kritik av Israel som bedöms vara ”antisemitisk”. Hit räknas till exempel:

  • ”Jämförelser mellan den judiska statens politik med den som bedrevs i Tredje Riket”
  • ”Förnekande av det judiska folkets rätt till självbestämmande”
  • ”Praktiserande av dubbelmoral genom att av Israel kräva ett beteende, som man inte förväntar av någon annan nation”

Steg för steg drivs agendan igenom
EU-parlamentet – EU:s lagstiftande organ – antog IHRA:s definition 2017 – vilket även ett dussintal länder har gjort.

Dock har fram till nu inget EU-organ officiellt framfört krav på att samtliga medlemsstater ska göra samma sak.

Rådets deklaration upprepar även tidigare formuleringar uttryckta av olika EU-organ om det nödvändiga i att bekämpa antisemitismen med lagliga metoder och ”handlingskraft” – eftersom fenomenet utgör ”en attack på europeiska värden”.

I dokumentet betonas vidare behovet av

  • ”att undervisa om förintelsen”
  • ”att beskydda judiskt liv och göra det till en mer framträdande del av Europas identitet”

Tidningen Jewish Telegraphic Agency (JTA) kommenterar att ”ett flertal judiska grupper har välkomnat dokumentet”.

I ett uttalande kallar ordföranden för Judiska Världskongressen Ronald S. Lauder deklarationen för ”ett betydelsefullt steg i skapandet av ett Europa bättre för judar”.

Moshe Kantor, ordförande för Europeiska Judiska Kongressen, kommenterar att det här är ett ”viktigt beslut” som ”beaktar antisemitismens beklagansvärda framfart”.


  • Publicerad:
    2020-12-04 20:01