Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Amerikanska “antisemitism-övervakaren” ges ambassadörsstatus

Av Redaktionen, 2020-12-18
redaktionen@nordfront.se

JUDISK MAKT. USA:s senat antog i onsdags en proposition som ger det Speciella Sändebudet för att Övervaka & Bekämpa Antisemitism – i folkmun ”antisemitism-övervakaren” – en ambassadörs befogenheter.

Elan Carr, judiskt sändebud mot antisemitism. Nu med amerikansk ambassadörsstatus. Foto: USA:s ambassad i Österrike. T h judiska senatorn Jacky Rosen. Foto: Twitter.

Senaten har nu enhälligt klubbat igenom en proposition som uppgraderar statusen för den amerikanska ”antisemitism-övervakaren” – Speciella Sändebudet för att Övervaka & Bekämpa Antisemitism – till den för en ambassadör.

Detta beslut ger enligt tidningen Jewish Telegraphic Agency (JTA) ”slagkraft till sändebudets mission att pressa andra regeringar till att konfrontera anti-judiskt bigotteri”.

Senator, judinna och sionistisk aktivist har drivit frågan
Antisemitismen fortsätter att växa i en alarmerande takt jorden runt” kommenterade på onsdagen den judiska senatorn Jacky Rosen, som lett lanseringen av propositionen.

USA:s första särskilda sändebud i frågor rörande antisemitism är Rosens judiske klanfrände Elan Carr, som nu alltså får ambassadörsstatus.

På Twitter skriver hon nu:

Antisemitismen är på framväxt & Speciella Sändebudet för att Övervaka & Bekämpa Antisemitism är viktigare än någonsin.

När det kommer till lagstiftningen är jag glad att Senatens kommitté för utrikes relationer godkänner den upphöjning av positionen till ambassadörsnivå, som jag har stött.

Inför omröstningen sa Rosen i ett tal till senaten:

— För att utrusta utrikesdepartementet till att bli bättre på att adressera den växande antisemitismen, är det avgörande att vi upphöjer det Speciella Sändebudet för att Övervaka och Bekämpa Antisemitism till ambassadör.

Det amerikanska representanthuset röstade igenom en liknande proposition förra året, vilket brukar innebära att förslaget i fråga blir lag innan följande årsskifte.

Judiska lobbyorganisationer hyllar beslutet
Ett brett spektrum av judiska grupper har backat upp initiativet och sedan lovordat senatens beslut.

Med ambassadörs status kommer sändebudet, menar man, lättare få tillgång till såväl utrikesministern som till medel, vilka kan finansiera olika projekt.

Myndighetens rekommendationer anses nu – med hela administrationens uppbackning – med större sannolikhet kunna ”nå andra sidan av Atlanten”.

Den Israelbaserade judiska lobbyorganisationen Hadassah kommenterar i ett uttalande:

Denna lagstiftning förser det Speciella Sändebudet för att Övervaka och bekämpa Antisemitism med verktygen, medlen och tyngden som behövs för att utöva det nödvändiga trycket på utländska regeringar att skapa mer toleranta samhällen, som en del av sin relation med USA.

Även Den ortodoxa Unionen lovordar senatens beslut:

Senaten förser utrikesdepartementet med kraftfulla nya verktyg för att leda verkningsfulla internationella strävanden att bekämpa vad som träffande kallats ”världens äldsta form av hat”.

”All kritik mot judar eller Israel är antisemitism”
På ”sändebudets” officiella hemsida står under rubriken ”Vårt uppdrag att läsa:

Det Speciella Sändebudet för att Övervaka & Bekämpa Antisemitism driver USA:s utrikespolitik för antisemitism framåt. Antisemitism är diskriminering av eller hat gentemot judar. Det speciella sändebudet utvecklar och genomdriver politik och projekt för att stödja strävanden att bekämpa antisemitismen.

På samma hemsida hänvisar man vidare till den arbetsdefinition av ”antisemitism” som ges av Monitoring Center on Rasism and Xenophobia:

Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat gentemot judar. Retoriska och fysiska manifestationer av antisemitism är riktade mot judiska eller icke-judiska individer och/eller deras egendom, mot den judiska gemenskapens institutioner och religiösa faciliteter.

Till denna arbetsdefinition bifogas en diger lista med rubriken ”Nutida Exempel på antisemitism”. Listan är mycket lik den som presenteras av International Holocaust Remembrance Alliance.

Det är till exempel antisemitiskt att rikta ”stereotypiska anklagelser mot judar som sådana eller om judars makt som ett kollektiv”, ”att anklaga judarna som ett folk eller Israel som en stat för att uppfinna eller överdriva Förintelsen” samt ”att anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel eller mot judars påstådda prioriteter internationellt, än till den egna nationens intresse”.

Bifogat till arbetsdefinitionen samt de nutida exemplen på ”antisemitism” finns ett stycke med rubriken: ”Vad är antisemitism i relation till Israel?”

Här brännmärks till exempel ”jämförelser mellan det nutida Israels politik och nazisternas”, beskyllandet av Israel ”för alla interreligiösa eller -politiska konflikter”, krav på Israel om ”ett beteende som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation


  • Publicerad:
    2020-12-18 13:32