ANTISEMITISM Frånvaron av ordet ”antisemitism” när ett skoldistrikt i Georgia, USA fördömer ”rasistiskt” klotter på två av distriktets skolor väcker ursinnet hos judisk senator och judisk press.

Den judiske politikern och journalisten Jon Ossoff föreläste under Yom Kippur i en av staden Atlantas synagogor.

Ämnet för dagen var ”två allvarliga incidenter med antisemitisk graffiti” vid lokala high schools.

När den judiska högtiden inleddes på onsdagen rapporterade nämligen en high school i Cobb County nära Atlanta till lokal press att någon hade ritat en svastika samt skrivit texten ”Heil Hitler” på en av skolans toalettdörrar.

Liknande graffiti” hade enligt rapporten några dagar dessförinnan påträffats på en vägg i en annan high school i grannskapet.

Ossoff vredgades i sitt föredrag över det faktum att skoldistriktet i Cobb County valt att klassificera incidenterna endast som ”hatfull graffiti” istället för ”uttryck för antisemitism”.

Ossoff, 34, Demokratisk senator från Georgia, förklarade för sina gudstjänstdeltagande stamfränder i synagogan Emanu-El att hans starka reaktion på graffitin orsakats av hans hågkomst av ”förintelsen”.

Han berättade att hans generation uppfostrats ”med orden ’Glöm aldrig!’ inbankade i sina huvuden”.

Mot slutet av sitt tal ska senatorn närmat sig total extas när han utropade:

— …så när en svastika och en hyllning till Adolf Hitler klottras på skolväggar vid Pope High School i Marietta, Georgia, … måste detta inom oss antända samma passion för vårt folks överlevnad som den som brann i hjärtat hos den generation som förintelsen skapade och som byggde en framtid för det judiska folket här i Amerika, runt hela världen, samt i landet Israel!

Detta är nu inte första gången som senator Ossoff drar sin lans i kamp mot antisemitismen.

För drygt ett år sedan gick han till ursinnigt offentligt angrepp mot en politisk motståndare och motkandidat till den senatorspost som Ossoff aspirerade på, Republikanen David Perdue – med anklagelser om antisemitism och hänvisning till att Perdue publicerat ett fotografi av Ossoff som framställde hans näsa ”i en ofördelaktig dager.

Efter senatorns tal i synagogan i veckan har judisk tidning efter tidning stämt upp i en kör som fördömer frånvaron av ordet ”antisemitism” i skoldistriktets avståndstagande av klottret i de två skolorna i Georgia.

Det återstår ännu att se om och när skoldistriktet i Cobb County ska ge efter för trycket, erkänna sin försummelse, göra rättelse och bli skuldfri genom att framföra det förlösande ordet: ”Antisemitism!