LOBBYISM Tre judiska lobbygrupper, kända för att inte alltid dra jämnt, kräver unisont att senaten omgående installerar antivita judinnan Lipstadt som den första ”antisemitismövervakaren”.

USA:s president Joe Biden begärde i början av september att senaten skyndar på tillsättningen av hans kandidat till den nyinstiftade ambassadörsposten ”antisemitismövervakaren”.

Medan hans anmodan hittills klingat ohörd, framförs samma krav nu från högre ort:

Tre stora judiska organisationer uppmanar nämligen Senate Foreign Relations Committee att genast kalla till en utfrågning av ”presidentens” kandidat till utrikesdepartementets ”antisemitismövervakare” – den judiska ”förintelseforskaren” Deborah Lipstadt.

Vi ser oss nödgade att uppmana er att hålla kommitténs utfrågning med anledning av professor Lipstadts nominering utan vidare dröjesmål” står att läsa i brevet från Jewish Federations of North America, Orthodox Union samt Anti-Defamation League.

Brevet är addresserat till kommitténs ordförande, Demokraten Robert Menendez från New Jersey och dess medlem Republikanen James Risch från Idaho, ehuru brevets avsedda mål enligt flera judiska medier, däribland Jewish Telegraphic Agency (JTA) var Risch, som enligt tidningen ”använder sitt tolkningsföreträde för att försinka en utfrågning”.

Kallade Trump ”nazist”, vittnade mot Charlottesville-organisatörer

Risch har i veckan uppgivit för Jewish Insider att han bekymrar sig för Twitter-inlägg av Lipstadt, där hon kritiserar de Republikanska lagstiftare som klandrar henne för att hon medverkade i en reklamfilm under förra årets presidentkampanj.

I denna film liknar hon den förre presidenten Donald Trumps retorik vid den som ”nazisterna” använde under 1930-talet före ”förintelsen”.

I veckan har Lipstadt vittnat till fördel för käranden i ett civilmål mot organisatörerna av den nationella demonstrationen i Charlottesville, Virginia.

Vi tar normalt aldrig ställning för någon nominerad

I sitt brev betonar de tre judiska grupperna att de ”vanligtvis inte tar ställning för någon nominerad”, men att det i detta fall råder ”en nödsituation” givet den ”världsomfattande uppgången för antisemitismen på senare tid”.

De pekar på Lipstadts meriter som en forskare inriktad på ”förintelsen” samt det faktum att hon undervisar vid prestigefyllda Emory University i Atlanta, Georgia.

Och man betonar att hon identifierat uttryck för antisemitism ”både till vänster och till höger”.

I brevet står vidare:

”Det råder inget tvivel om att professor Lipstadt har rätt meriter för att förtjäna en regelrätt utfrågning inför Committee on Foreign Relations — och den utfrågningen är redan försenad”

Ett gemensamt brev från lobbyorganisationerna ADL och O.U., två grupper ofta på olika sidor i frågor rörande statens roll, anses av många bedömare vara anmärkningsvärt.

Beträffande det aktuella judiska lobbandet så är den uppkomna situationen ny i så motto att det var så sent som i december förra året som Kongressen upphöjde rollen som ”antisemitismövervakare” till ambassadörsnivå – där tillsättning kräver bekräftelse av senaten.