JUDISK MAKT Föreställningen om ett folkutbyte i vita länder leder enligt en viss nytillsatt ”övervakare” och ”ambassadör” till ”rasistiskt och antisemitiskt motiverade massmord”.

Efter omfattande judisk lobbyverksamhet installerades judinnan Deborah E. Lipstadt den 30 mars i år av den amerikanska senaten i rollen som Det särskilda sändebudet med uppgift att övervaka och bekämpa antisemitism – och hon tilldelades härvid rang av ambassadör.

I egenskap av ”särskilt sändebud” och ”särskild övervakare” leder Lipstadt officiellt ”ansträngningarna att främja USA:s utrikespolitik som syftar till att motverka antisemitism över hela världen”.

I sitt första tal i New York i sin nyligen antagna funktion avhandlade ”ambassadören” i torsdags ämnena folkutbyte, rasism och antisemitism. Hon förklarade bland annat att ”masskjutningen i Buffalo var en manifestation av en genomgripande antisemitisk ideologi”. Mer konkret så var det ”berättelsen om ett pågående folkutbyte” i vita länder som hon här angrep:

— Människor förevisades i Buffalo-skjutningen den fruktansvärda konsekvensen av Great Replacement Theory, sa hon.

Lipstadt hävdade att även om skyttens ”första mål var att döda svarta” så skulle enligt hans planer ”judarna sedan behandlas i sinom tid”.

Charlottesville – en antisemitisk manifestation

”Ambassadören” tog i sitt tal upp andra exempel som hon menar ”kopplar ihop rasism och antisemitism” – däribland Charlottesville 2017 – då, påminde hon, ”vita nationalister” skanderade ”Judar ska inte ersätta oss”.

Lipstadt tillade att det finns ”ett samband mellan inhemsk och internationell antisemitism” och hon förklarade:

— Dessa mördare, även om de aldrig har kommunicerat direkt med varandra, är en del av ett sammankopplat sammanhang av hatare … De inspirerar varandra och sina anhängare.”

Hon tillade:

— Vi kan inte ignorera sambandet mellan antisemitism och attackerna mot Israel”.

Lipstadt höll talet vid en endagskonferens arrangerad av Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations ett utrikespolitiskt paraply för judiska grupper.