EXTREMISM Medan arrangörerna av JTA hyllas för att ”konfrontera extremismen” samt för att rikta udden ”mot höger”, så kritiseras de för att inte tillräckligt explicit lyfta attackerna mot judar.

Med följande ord inleds på Vita husets hemsida presentationen av husets ”toppmöte mot extremism” som hölls i mitten av september – det evenemang som givits namnet United We Stand.

Hat får inte ha någon säker hamn i Amerika ... När vi inte kan lösa våra meningsskiljaktigheter på fredlig väg, och när vanliga amerikaner inte kan delta i vardagslivets grundläggande aktiviteter – som att handla i mataffären, be i deras gudstjänsthus eller rösta – utan rädsla för att bli måltavla och dödade för vilka de är, är vår demokrati i fara.

Toppmötet får av tidningen Jewish Telegraphic Agency (JTA) så här i efterhand beröm för att där talades ”nästan lika mycket om kramar som om hat”. Men det dagslånga evenemanget den 15 september – som öppnades av vicepresident Kamala Harris och stängdes av president Joe Biden – var enligt tidningen också ett exempel på ”några av de hinder som judar möter när de samverkar med andra grupper för att bekämpa extremism”.

Judar mest utsatta

JTA:s skribent framhåller att medan fokus för mötets verksamheter med all rätt nästan uteslutande låg på fenomenet ”högerextremism och högerextremt våld” – så ägnades alldeles för lite uppmärksamhet åt de många attacker som olika grupper, inklusive den pro-palestinska vänstern, de senaste åren riktat mot judar.

Vidare kritiseras i artikeln evenemangets arrangörer för att nöja sig med att lyfta fram ”säkerhetsfrågor, rapportering av hatbrott och enhet under höga ideal” – istället för att i grunden ta itu med hur ”svarta, latinos, hbtq-personer och judar” förtrycks i samhället och blir måltavlor för fientlighet. Samtidigt har judiska deltagare vid toppmötet enligt tidningen betonat att de betraktar evenemanget som framgångsrikt i så motto att det ändå åskådliggjort Biden-administrationens beslutsamhet att ”konfrontera extremismen och de dödliga attacker den triggar igång”.

Tidningen citerar Sheila Katz, vd för National Council of Jewish Women, som hyllar toppmötets deltagare:

Det är ett verkligt mångsidigt tvärsnitt av trosledare, medborgarrättsledare och människor som har upplevt verkliga trauman och förvandlar den smärtan till en plattform för det goda.

JTA:s artikel slutar med en hänvisning till en kommentar om toppmötet United We Stand fälld av Amy Spitalnick, vd för Integrity First for America, som med tidningens ord ”finansierade en framgångsrik rättegång mot förövarna av den dödliga nazistmarschen 2107 i Charlottesville, Virginia”:

Denna grad av intresse hos Vita huset för att bekämpa hat är hittills oöverträffad.