CHUTZPAH Inför Thanksgiving och övriga stundande helgdagar uppmanar nu folkutbytes-lobbygruppen Jewish Family Services delstatens amerikanska invånare att öppna sin hem för kriminella ”odokumenterade migranter”.

I den amerikanska ostkust-delstaten Massachusetts, där den första Thanksgiving anses ha firats, uppmanar en av landets ledande judiska lobbygrupper för öppna gränser amerikanerna att ”öppna upp sina hem” för illegala utlänningar.

Medan tiotusentals gränsöverskridare fortsätter att strömma till den så kallade fristadsstaten Massachusetts – som nu erbjuder dem olaglig vistelse i USA och dessutom utfärdar falska körkort åt dem – ber Jewish Family Services (JFS) invånarna att överväga en tids kulturberikning av den egna familjen.

— Vi ber folk att öppna sina hem i tre till sju dagar eller två till tre veckor, allt efter förutsättningarna, förklarar Janelle Crumpton, JFS, i Spectrum News 1 och tillägger:

Vi vänder oss även till kyrkor, skolor, företag etc som kanske disponerar över församlingshem, gymnstiksalar eller andra lokaler lämpade för detta ändamål.

Denna begäran levereras i tider då delstaten Massachusetts bevisligen redan överskridit sin kapacitet att hysa illegala migranter, vilket föranledde guvernör Maura Healey (D) att utlysa undantagstillstånd i augusti.

Lokala offentliga skolor över hela Massachusetts har tvingats absorbera ett stort antal ”nyanlända”, vilka har små till obefintliga ”familjeband” och inte talar någon engelska – något som enligt NBC 10:s rapportering orsakar enorma påfrestningar på delstatens skolor, ja på hela dess skolsystem.

Skolinspektören: ”Så glada att de är här”

— Det har varit ett tungt lyft för de offentliga skolorna, säger skolinspektören John Antonucci och tar tillfället i akt att praktisera lite godhetssignalering:

–Vi är så glada att de är här och att de är någonstans där vi vet att de kan vara säkra och få stöd. Vi välkomnar dem med öppna armar till North Attleboroughs offentliga skolor. Men det har verkligen belastat våra resurser avsevärt.

Bostadssituationen har förvärrats så mycket av illegal immigration att Healey har börjat placera illegala utlänningar i Transportstyrelsens byggnad.

Samtidigt är bara i Massachusetts fler än 15 500 amerikaner hemlösa – bland vilka återfinns åtskilliga småbarnsfamiljer och de krigsveteraner som politikerna i sin retorik säger sig värdera så högt.