KOMMENTAR. Den judiska riskkapitalisten Gabriel Urwitz skriver i DI om sin syn på folkutbytet. Han tycker att det är bra, men att alla partier måste hjälpas åt för att göra det snabbare.

Gabriel Urwitz. Foto: Twitter.

Gabriel Urwitz är en judisk riskkapitalist, grundare av företaget Segulah, och finansiär av vänsterextrema Expo. I artikeln ”Sverige måste anpassas till sin nya demografi” Dagens Industri, skriver den judiska propagandisten om sin syn på folkutbytet.

Massinvandringen

Urwitz konstaterar inledningsvis att Sveriges demografi har förändrats till det mörkare de senaste 30-40 åren. ”Sverige är det land inom EU och Storbritannien som har högst andel utlandsfödda av sin befolkning”, skriver han.

Andelen utlandsfödda boende i landet uppnår 20 procent, och en överväldigande majoritet av denna folkgrupp består förstås av invandrare från tredje världen. Detta inkluderar ju inte heller de hundratusentals rasfrämlingar som dessutom har fötts innanför Nordens gränser.

Utvecklingen är mer dramatisk än i något annat EU-land. Jag skulle tro att förändringen gått snabbare här än i något annat land i världen under hela efterkrigstiden, möjligtvis med undantag för Israel.”, skriver den fräcka propagandisten.

Om lagen hade tillåtit hade jag gärna kallat honom något värre.

Den enda ”lilla” skillnaden är att invandringen till Israel sedan andra världskriget uteslutande har bestått av etniska judar, i motsatts till Europa, dit miljoner rasfrämlingar från andra sidan världen har sökt lyxliv.

Massinvandringen har fört med sig ett oerhört lidande för det svenska folket genom invandrande individers kriminella förehavanden och exploatering på de svagare i samhället. Men det värsta av allt är att det riskerar att på sikt rasblanda bort det nordiska folket för alltid.

”Svenskarna måste acceptera folkutbytet”

Urwitz behöver dock inte oroa sig för detta, han är inte nordisk. Tvärtom säger han sig se positivt på folkutbytet, bara det går fortare:

Rätt hanterat kan invandringen långsiktigt skapa goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt – särskilt i ett samhälle med åldrande befolkning och skapa positiv dynamik. Men då måste den hanteras av våra politiker, något som de hittills allvarligt har misslyckats med. […]

Jag ser inte förändringen av Sverige till ett mer mångkulturellt samhälle som något negativt – tvärtom. Varför älskar så många svenskar att åka till New York? Sannolikt bland annat för att få uppleva och känna dynamiken och kraften i det mångkulturella samhälle som New York i högsta grad är. Även Sverige kan rätt hanterat dra stor nytta av att vara ett mer mångkulturellt samhälle.

Vare sig man vill vistas i mångkulturens New York eller inte, så är Sveriges förvandling till det oåterkallelig, hävdar Urwitz.

Det går inte att önska sig tillbaka till ett Sverige som inte längre finns. Det verkar inte politikerna ha förstått eller accepterat.”, skriver han.

Anledningen till att skolan, sjukvården, rättsväsendet, välfärden och pensionssystemet håller på att fallera beror inte på folkutbytet i sig – utan på att svenskarna inte vill ha mångkultur, fortsätter resonemanget.

Han beskriver hur politikernas debatter om gängkriminalitet, marknadshyror och privatiseringar är orelevanta, eftersom de inte aktivt snabbar på ”integrationen”:

Den nuvarande regeringen antingen duckar vissa av problemen eller rör sig alldeles för långsamt, men även övriga partier har samma problem. Sverigedemokraterna har, precis som Donald Trump, tagit tag i vissa viktiga frågor.

Men samtidigt längtar partiet tillbaka till ett Sverige som inte längre finns, aldrig kommer att finnas eller aldrig har funnits. Partiet har dessutom en högst obehaglig människosyn och vill lämna den toleranta, liberala samhällsmodell som är en grundpelare för Sverige. Vänsterpartiet ifrågasätter marknadsekonomin som grundpelare för svensk ekonomi, trots att detta varit grogrunden för Sveriges starka ekonomiska framgångar i en alltmer globaliserad värld.

”Svenskarna försvårar globalism”

Här kommer en intressant del i artikeln. Vad måste enligt Urwitz göras för att bevara detta liberala, globalistiska Sverige, ”som alltid har funnits”?

Jo, han varnar indirekt för att dagens liberaldemokratiska samhälle inte kommer att klara sig med en nordisk majoritetsbefolkning.

Den viktigaste åtgärden för honom är att byta ut folket, och alla partiers olikheter måste åsidosättas för detta ändamål:

Om man menar allvar med att ta ansvar för Sverige så måste både socialdemokrater och moderater släppa politisk prestige och populistiska ideologiska låsningar. Det är nödvändigt att de två största partierna skapar ett realpolitiskt samarbete, det vill säga att socialdemokrater och moderater samarbetar för att lösa de stora problem som finns.”, skriver Urwitz avseende politikernas ”integrationsarbete”.

Folkutbytet måste gå först”, är Urwitz slutsats, även om han inte vågar skriva det i klarspråk.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att Urwitz artikel är precis sådär fräck, lögnaktig och illvillig som man kan förvänta sig av en person som honom. Han lutar sig officiellt mot floskler som ”en åldrande befolkning” och att det ”ändå inte går att gå tillbaka till ett tidigare Sverige”.

Den judiska propagandisten bedyrar som nämnt att ett Sverige utan mångkultur ”aldrig kommer att existera”. Men det påståendet ska han få äta upp en vacker dag.


  • Publicerad:
    2021-07-30 13:45