FOLKUTBYTET. Sverige är ”världsledande” när det gäller mottagande av globalistorganisationen FN:s kvotflyktingar. Men SVT redovisar endast absoluta tal – och kräver nu ”större generositet” av svenska folket.

Sverige var förra året det land i världen som tog emot näst flest flyktingar – i absoluta tal.

Cecilia Gralde, journalist på skattefinansierade SVT:s Aktuelltredaktion, ondgör sig i sändning den 12 juni 21:00 över att Kanada överträffar Sverige beträffande mottagande av ”kvotflyktingar” under januari-mars i år.

Sverige tog emot 825 så kallade kvotflyktingar och Kanada 826. Men Sveriges befolkning är drygt 10 miljoner och Kanadas 37,5. USA tog emot 625 ”kvotflyktingar” och har en befolkning på 328 miljoner.

Storbritannien tog emot 345 personer och har en befolkning på 66 miljoner. För Tyskland är siffrorna 332 och 83.

Om man hade satt antalet emottagna vad man kallar kvotflyktingar i relation till folkmängden, så  hade Sverige hamnat i ohotad ledning.

”Kvotflyktingarna” en rännil i folkutbytarvågen – men rapporteringen döljer ett narrativ
Det kan i sammanhanget noteras att ”kvotflyktingar” givetvis endast utgör en liten rännil i de folkutbyteshorder som ständigt strömmar in i landet.

Genom sitt sätt att rapportera om kvotflyktingmottagandet söker SVT dock förmedla ett narrativ:

Den som borde vara bäst i klassen – svenska folket – har misskött sig och ska skämmas.

Regering och riksdag har över svenska folkets huvuden bestämt att Sverige ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år.

Uppgiften att implementera denna order åläggs kommunerna, vilket innebär en enorm belastning på till exempel socialtjänst, skola – och svenskarna överlag.

Socionomen Birgitta Sparf kommenterar på webbsidan Det goda samhället SVT:s falska matematik och den oönskade uppgiften ”kvotflyktingmottagande” som pådyvlats kommunerna:

Att ta emot kvotflyktingar är att jämföra med ett självmordsuppdrag för kommunerna. Och det läggs ovanpå alla andra ”nyanlända” som de också tvingas ta emot, försörja och ordna bostad åt.

Kommunerna har förlorat sitt självbestämmande. Kvotflyktingarna har en speciell gräddfil in i det svenska välfärdssamhället som få känner till. Allra minst Aktuelltredaktionen…

Den aktuella Aktuelltsändningen har nu tagits bort från SVT Play.


  • Publicerad:
    2021-06-14 20:40