MASSINVANDRINGEN. Sverige är det land som förra året tog emot näst flest så kallade ”kvotflyktingar” i hela världen, både relativt till folkmängden och i absoluta tal. Högsta chef över processen är den somaliska asylaktivisten Suad Ali hos Migrationsverket.

Somaliskan Suad Ali är Migrationsverkets högsta chef över vilka kvotflyktingar som Sverige ska ta emot. Fotomontage: Twitter.

Sverige är landet som tagit in näst flest så kallade ”kvotflyktingar” i hela världen, både relativt till folkmängden och i absoluta tal, skriver Samhällsnytt.

Förra året tog Sverige emot 3 543 kvotflyktingar, medan det antal man åtagit sig att ta in var 5 000. Inflödet stoppades på grund av coronasmittan, men bara tillfälligt då Sverige gärna ville fullfölja sitt löfte.

Förenta nationernas flyktingorgan UNCHR publicerade på måndagen en sammanställning för 2020 som listar de länder som tagit emot flest kvotflyktingar. Bara USA, med en folkmängd på 330 miljoner invånare, tog emot fler än Sverige.

Den som är högsta chef över vilka kvotflyktingar som ska komma till vårt land är den somaliska asylaktivisten Suad Ali, i egenskap av ”expert på Sveriges flyktingkvot” hos Migrationsverket.

 


  • Publicerad:
    2021-01-27 13:35