USA. Judiska lobbygrupper kräver i ett brev till presidenten samt ledande demokrater ett förfarande som skulle erbjuda ”en väg till medborgarskap” för illegala migranter – utan att republikaner tillfrågas.

Invandrare under massinvasionen 2015 i Budapest. Bild: Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Det är ett väldokumenterat faktum att judiska intressegrupper har en klar benägenhet att verka för folkutbyte i vita länder.

En rad judiska grupper i USA pressar nu president Joe Biden och Demokrater i kongressen om att skapa en väg till medborgarskap för ”odokumenterade migranter”.

I ett brev från i onsdags adresserat Biden, vicepresident Kamala Harris, senatens minoritetsledare Chuck Schumer och representanthusets förra talman Nancy Pelosi skriver man att en sådan väg bör inkluderas i ”vilken som helst lagstiftning för ekonomisk återhämtning eller lagstiftning för infrastruktur”.

Lobbygrupper på såväl nations- som delstatsnivå har skrivit under

Den judiska organisationen Bend the Arc, som säger sig förespråka ”social rättvisa”, presenteras som initiativtagare till brevkommunikationen.

Judiska organisationer som representerar de så kallade Reform-, Konservativ-, and Rekonstruktioniströrelserna har skrivit under brevet tillsammans med ett antal större grupper, inklusive HIAS – den största judiska pro-immigrationslobbygruppen.

Bland övriga judiska undertecknare märks Anti-Defamation League, National Council for Jewish Women, Jewish Women International samt Jewish Council för Public Affairs – paraplyorganisationen för offentliga politiska grupperingar.

Förutom 19 nationella judiska grupper, har även ett stort antal judiska grupperingar på delstatsnivå undertecknat brevet.

I brevet står att läsa:

Permanent skydd för individer som lever under hot om internering och deportation tillika konstant hot om exploatering – är inte bara det moraliskt rätta agerandet, utan även det klokaste valet.

Slug taktik
I brevet kräver judarna att den omtalade ”vägen till medborgarskap” ska ingå i ett lagförslag som kan dras i en budgetavstämning – vilket inte skulle kräva att republikaner tillfrågas.

Reconciliation ”försoning” är en senatsmanöver som gör det möjligt för majoritetspartiet – för närvarande demokraterna – att vidta åtgärder, vilka räknas som utgiftsräkningar utan att först få de 60 röster som behövs för att kringgå en så kallad filibuster =”fördröjningstaktik av beslutsprocessen inom en beslutande församling”.

Värt att notera i sammanhanget är att brevet inte skickats till de republikanska minoritetsledarna i vardera kammaren.

Republikaner har under de senaste åren, och särskilt sedan Trump tillträdde, tydligt motsatt sig medborgarskap för illegala migranter.

Det är emellertid inte självklart att senaten godtar att reformen ”en väg till medborgarskap” inkluderas i en utgiftsräkning. Liknande försök att kringgå filibustern har tidigare ibland stoppats.


  • Publicerad:
    2021-06-11 20:45