ANTISEMITISM. I en stor EU-undersökning om antisemitism svarar nio av tio judar i Europa att de upplever att problemen har ökat. I Sverige anser 74 procent att regeringen inte gör tillräckligt för att skydda judar.

Stora synagogan i Stockholm. Foto: I99pema (CC BY-SA 4.0)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, presenterade i veckan en rapport med titeln ”Experiences and perceptions of antisemitism”. Rapporten grundar sig på den hittills största undersökningen som hittills genomförts där personer som identifierar sig själva som judar utgör de svarande.

Mer än 16 000 judar från tolv europeiska länder har besvarat enkäten, nämligen Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. Tillsammans utgör dessa länders judiska befolkning 96 procent av den uppskattade totala judiska befolkningen i EU.

Sverige är ett av de länder där judar upplever att antisemitismen ökat mest. De svarande där vittnar om fysiskt våld, verbalt hot och hat, vandalism, fördomar och diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden eller i möte med annan samhällsservice, samt öppen antisemitism på internet och i sociala medier.

Enligt undersökningen är den vanligaste förövaren av antisemitism någon okänd (31 procent), följt av en muslimsk extremist (30 procent), någon med vänsteråsikter (21 procent) och sist någon med högeråsikter (13 procent). I Sverige är siffran för muslimska extremister ännu högre: 40 procent. Intressant är också att kategorin ”bekanta eller vänner” i hela Europa står för mer antisemitism än så kallade högerextremister.

Tabell ur ”Experiences and perceptions of antisemitism”. Källa: FRA, 2018. (Klicka för större bild)

Sverige utmärker sig i undersökningen som det land där flest av de svarande, 74 procent, anser att regeringen borde göra mer för att trygga säkerheten för sina judiska medborgare. Flera uppger att de anser att antisemitismen begränsar dem i deras dagliga liv.

— Jag besöker inte längre synagogan, det är inte värt det om vi skulle utsättas för något. Det bästa som hänt var när jag gifte mig för nu är mitt efternamn ’Svensson’”, säger en svensk judinna i enkäten.

Källa:
Sveriges judar upplever ökad utsatthet


  • Publicerad:
    2018-12-13 10:55