JUDISK LOBBYISM. Judar ska ta nya krafttag mot den överallt förekommande antisemitismen.


Lawrence H. Schiffman anses vara expert på Döda Havsrullarna. Han är en av författarna till den nya katalogen över åtgärder mot bland annat de antisemitiska religionerna kristendom och islam.

Som Nordfront tidigare har rapporterat, har den mäktiga judiska lobbyorganisationen European Jewish Congress (EJC) tagit fram en ny förteckning över angreppsområden där antisemitism ska bekämpas.

Det var i början av förra veckan som de judiska ledarna träffades i Wien för att diskutera nya policyförslag. Konferensen behandlade antisemitism på internet och i olika religiösa texter och hur fördomar och diskriminering ska kunna hanteras.

Den nya förteckningen är en katalog över åtskilliga kommande förändringar både på internet och i verkligheten. Katalogens titel är ”Ett slut på antisemitismen! – En förteckning över policys för att bekämpa antisemitism”.

”Trigger warnings”, markerade avsnitt och kommentarer
Bland annat ska man arbeta för att återigen ta fram nya utgåvor av den muslimska Koranen och den kristna Bibeln. Dessa nya utgåvor ska förses med varningstexter och tydligt markera antisemitiska passager i de heliga skrifterna, rapporterar brittiska Daily Mail.

Om dessa planer kan man läsa i katalogens kapitel ”Rekommendationer beträffande religiösa grupper och institutioner”.

I dokumentet står det:

Översättningar av Nya Testamentet, Qur’an och annan kristen eller muslimsk litteratur behöver förklaringar i sidmarginalerna, och introduktioner som understryker kontinuiteten med den judiska traditionen både inom kristendomen och islam och varnar läsarna för antisemitiska passager.

Medan några ansträngningar [sic] har gjorts i den riktningen beträffande kristendomen, måste dessa ansträngningar utökas och göras konsekventa i båda religioner.

Katalogen som har skrivits av ett flertal judiska akademiker, inklusive Dina Porat och Lawrence H. Schiffman, kräver också att alla antisemitiska texter och stycken i det kristna och muslimska arven ska ”identifieras och ratas”.

Andra rekommendationer är att religiösa ledare och tänkare offentligen ska fördöma kyrkliga eller kvasikyrkliga texter skrivna av religiösa antisemiter.

Förslagen motiveras med att, som dokumentet anger, gudomliga budskap alltid kommuniceras genom människor och därför alltid riskerar att bli felaktiga.

I katalogen mot antisemitism står det:

Guds uppenbarelse har därför fördärvats av mänskliga tillkortakommanden. Med början i det Nya Testamentet, uttrycker gudomlig uppenbarelse i kristna heliga skrifter sig också som en form av hat.

Hån och förvåning
Både i Daily Mails kommentarsfält och på sociala medier uttrycker en del kommentarer hån respektive förvirring och undrar hur judarna ”ska ha det”, eftersom många judar och kristna hävdar att Bibeln är skriven av judar och att judarna gav kristendomen till de vita. Många översättningar av Bibeln har också gjorts på judarnas översättningar till hebreiska från de grekiska originaltexterna av Nya Testamentet.

Koranen nämner Jesus mer än fem gånger så ofta som profeten Muhammed. Är Bibeln skapad av judar, bör de därmed även ha haft en stark influens på skapandet av Koranen, anser några kommentatorer.

Några ställer också frågan om kristna och muslimer på motsvarande sätt ska få värdekorrigera ”de gudomliga” judarnas skrifter Torah och Talmud.

I Talmud finns bland annat beskrivningar av hur den högsta judiska domstolen, Sanhedrin, straffar Jesus Kristus med att i evighet döma honom till Helvetet genom att sätta honom i en kittel full med kokande avföring, en hatisk sinnebild som inte har sin motsvarighet i vare sig Bibeln eller Koranen.

Källa:
Jewish leaders call for new editions of the Bible and the Koran to carry trigger warnings highlighting anti-Semitic passages


  • Publicerad:
    2018-11-29 19:00