JUDISK MAKT. Ett judisk makt-nätverk har i dagarna gett ut en katalog av politiska förslag om hur ”antisemitism” ska stoppas. Katalogen innefattar 19 förslag på olika åtgärder som de vill att länder, organisationer och företag ska implementera för att främja judiska intressen.

Tidigare i veckan släpptes en katalog över politiska förslag om hur ”antisemitism” ska stoppas. Katalogen har fått sin titel av en internationell konferens kallad ”An End to Antisemitism!” som hölls i februari i år och beskrivs som resultatet av denna konferens, som anordnades av European Jewish Congress i samarbete med en rad universitet:

Based on the contributions of participants to the international conference “An End to Antisemitism!”, Vienna, February 2018, organized by the European Jewish Congress, New York University, Tel Aviv University and the University of Vienna.

I ett pressmeddelande gällande presentationen av katalogen kallas katalogen för en ”viktig guidebok i kampen mot antisemitism”. I katalogen finns 19 punkter över olika åtgärder som de vill att länder, organisationer och företag ska implementera för att främja judiska intressen. Nedan finns några av punkterna från katalogen:

Bekämpande av antisemitism bör införas i varje lands lagstiftning på ett oåterkalleligt sätt, helst inom ramen för dess konstitution.

Lagstiftare behöver skapa en rättslig ram för att bekämpa antisemitism på ett effektivt sätt. För detta ändamål måste befintliga lagar stärkas och om nödvändigt måste nya lagar skapas för att bekämpa antisemitism.

Alla länder och internationella organisationer bör utse ombud som ska bekämpa antisemitism.

Beroende på storlek måste varje land ha minst ett, om inte fler, oberoende institut för studier av antisemitism.

Varje land borde sponsra kampen mot antisemitism med 0,02 % av sin årliga bruttonationalprodukt.

Varje grupp, organisation eller institut borde spendera 1 % av sin budget för att bekämpa antisemitism inom sitt eget område.

Företag bör uppmanas att inte göra affärer med länder eller organisationer som stödjer antisemitism på något sätt.

Hela listan på förslag hittas HÄR.

Källa:
Presentation of the Catalogue of Policies to Combat Antisemitism


  • Publicerad:
    2018-11-25 13:15