JUDISK MAKT. Salomon Schulman går till angrepp mot svenskarna i en debattartikel: ”Våra fiender finns i alla läger. Antisemitismen … gror och lever bland er ickejudar”. 

Salomon Schulman (skärmdump)

Den judiske författaren och barnläkaren Salomon Schulman uttrycker i en debattartikel i Expressen stort missnöje med att svenskarna inte reser sig upp och protesterar mot antisemitismen i landet. ”Var är era protester mot judehatarna?” undrar han.

Schulmans debattartikel har föranletts av händelsen i tisdags då en anlagd brand drabbade en fritidspolitiker i Lund som tidigare fått ”antisemitiska” hot. Fredrik Sieradzki, talesperson för Judiska informationscentret i Malmö, kallar händelsen ”en attack mot alla judar i Sverige” och fortsätter:

— Vi kan inte vara tysta och sitta lugnt i båten som man gjorde på 1930-talet. Det här är ett sätt att försöka tysta minoriteter.

Judiska centralrådet gick genast ut och fördömde attacken, och kulturminister Alice Bah Kuhnke skrev: ”Vi måste jobba mot hat på nätet, vädra ut och med demokratiska metoder konfrontera de rum där unkna attityder gror”.

Schulman påstår i sin artikel att Malmö redan är känd som en antisemitisk stad ute i världen. ”Men att lärdomsstaden Lund skulle drabbas hade ingen förväntat sig. Här finns inga synagogor att bränna ned utan förövarna ger sig i stället på judars hem”, skriver han.

Därefter riktar Schulman sin starka indignation mot svenskarna, som han utpekar som likgiltiga:

Men i min oro finns också tystnaden bland de Lundabor och Malmöbor som nu varit åsyna vittnen till illgärningarna – utan att kraftfullt visa sin avsky mot antisemiterna. Var finns de tusenhövdade demonstrationerna mot den värsta formen av rasism historien kan uppvisa?

Att många Lundabor och Malmöbor skulle kunna anse att den rasism som palestinier utsätts för i Israel, eller de övergrepp som vita landägare i Sydafrika får utstå, är betydligt större problem än situationen för den privilegierade judisk makt-lobbyn i Sverige föresvävar inte Schulman.

Istället gör Schulman detta märkliga uttalande:

Ingen vet vem som gjort sig skyldig till de senaste missdåden i Lund. Är det islamister, nazister, kommunister, autonoma socialister eller östeuropeiska fascister? Vi judar vet inte. Vi vet bara att våra fiender finns i alla läger.

Dessa ord för tveklöst tankarna till begrepp som ”paranoia” och ”etnocentrism”. Att de nordiska folken samtidigt är utsatta för ett pågående folkmord genom den massinvasion av främlingar som den sionistiska eliten orkestrerar är ett faktum som förmodligen bekymrar Nordfronts läsare betydligt mer.

”Den värsta formen av rasism historien kan uppvisa” utgörs snarare av det samlade hatet och angreppen mot den vita rasen.

Källa:
Var är era protester mot judehatarna?


  • Publicerad:
    2018-10-12 10:55