JUDISK MAKT. Efter attacken mot en synagoga i Pittsburgh i lördags kräver nu judiska centralrådet i Sverige att staten tar ett mycket större ansvar för att skydda judiska institutioner i landet.

Malmös synagoga.

I en artikel på DN Debatt skriver styrelsen för Judiska centralrådet i Sverige att det är statens ansvar att skapa trygghet för landets judiska befolkning. Utgångspunkten är lördagens attack mot en synagoga i Pittsburgh i USA där elva människor dödades.

Efter att ha beskrivit händelserna i Pittsburgh påstår Judiska centralrådet: ”Internationella undersökningar har visat att Sverige är ett högriskland för terrorattentat mot judiska institutioner”. Utan någon hänvisning till dessa påstådda ”internationella undersökningar” och utan att förklara vad begreppet ”högriskland” innebär ger man dock ett par exempel på den hotbild judar upplever:

Sverige har inte varit förskonat från allvarliga antisemitiska attacker … Tidigare i år nåddes vi av nyheten att den judiska föreningen i Umeå inte fortsätter sin verksamhet på grund av att medlemmarna inte känner sig trygga … Det var aktioner från nazister som ledde till stängningen av Judiska föreningen i Umeå.

Som Nordfront tidigare har rapporterat om bestod ”terrorattacken” mot synagogan i Umeå av ett par uppsatta klistermärken med för judar stötande innehåll. Judiska föreningen i Umeå påstod även att hakkors sprejats och att fönsterrutor slagits in, men varken föreningen själv, polisen eller journalisterna kunde visa några bildbevis på att detta verkligen hade inträffat.

Sedan övergår Judiska centralrådet i artikeln till att förklara att judar är särskilt diskriminerade av staten just här i Sverige. Här måste till exempel judiska församlingar lägga ut mellan 25 och 50 procent av sina medlemsavgifter på sin egen säkerhet. Utan att nämna att detta är ett självklart åtagande som alla föreningar och religiösa samfund har så framhåller man istället judarnas unika utsatthet:

Den judiska befolkningens säkerhetssituation liknar inte hoten som andra religiösa eller etniska grupper upplever. [Det] finns inte några andra minoriteter som är hotade av statsunderstödda internationella terroristorganisationer på samma sätt som den judiska befolkningen.

Inte heller här förklaras närmare vilka dessa ”internationella terroristorganisationer” skulle vara eller hur de har utgjort något reellt hot mot judar i Sverige. Såvida man nu inte menar att det var dessa som agerade i samband med branden för en tid sedan i ett radhus i Lund tillhörande en judisk fritidspolitiker eller som satte upp stötande klistermärken i Umeå.

Utan blygsel eller sinne för proportionalitet ställer artikelförfattarna sedan följande krav:

Den speciella situation som vi judar lever under anser Centralrådet bör innebära att staten hanterar denna situation i särskild ordning genom att se till så att det finns polisbeskydd.

Den kraftigt försvagade svenska polisen, som idag tvingas lämna stora delar av glesbygden och de mindre städernas stadskärnor helt utan polisbeskydd, förväntas alltså erbjuda en ”särskild ordning” med garanterat polisbeskydd för alla landets judar och judiska institutioner.

I avslutningen på artikeln skriver centralrådet att ”judiska institutioner bör klassas som skyddsobjekt”, vilket innebär att de bör få samma skyddsstatus som kungahuset och regeringen.

Källa:
”Staten måste ta ett större ansvar för att skydda judar”


  • Publicerad:
    2018-10-30 11:35