ISLAND. Ett lagförslag på Island ställer judiska intressen mot barns trygghet och rättigheter. Nordfronts isländske skribent uppdaterar oss i frågan och lär oss om judisk historia på Island.

Nio ledamöter från fyra olika partier ställer sig nu bakom lagförslaget från Progessiva partiets (Framsóknarflokkurinn) Silja Dögg Gunnarsdóttir som vill förbjuda omskärelse på pojkar under 18 år annat än av medicinska orsaker. Det finns sedan 2005 redan en lag på Island som förbjuder könsstympning på flickor under 18 år där maxstraffet för överträdelse är sex års fängelse. Samma påföljd föreslås för den nya lagen om omskärelse av pojkar. Många islänningar ser detta som övergrepp på barnen och som en medicinsk fara då infektioner och sjukdomar som exempelvis herpes inte alls är ovanligt i samband med omskärelsen när rabbinen suger blodet från den lilla pojkens penis i samband med ritualen. I vissa fall har till och med barnen avlidit.

Religiösa ledare som Frikyrkans (Fríkirkjan) präst Hjörtur Magni Jóhannsson och biskopen över den isländska protestantiska kyrkan Agnes M. Sigurðardóttir har kritiserat lagförslaget. Jóhannsson menar att om lagen drivs igenom kommer det skada judarna och att man inte överhuvudtaget visar dessa hänsyn genom ett dylikt lagförslag. Jóhannsson och Frikyrkan är kända för sin liberala hållning och stödjer öppet mångkultur och homosexuella giftermål. Sigurðardóttir som intagit en mer försiktig inställning till homosexuella och sagt att det måste vara upp till varje enskild präst om de vill viga dessa eller inte är alltså också mot lagförslaget då hon menar att det i praktiken skulle innebära ett förbud mot islam och judendomen på Island. Människorättsorganisationen Siðmennt stödjer däremot lagförslaget och menar att även om religionsfrihet är viktigt så måste barns rättigheter gå före.

Med anledning av lagförslaget har judar gått till motangrepp genom att offentliggöra en plan om att uppföra en synagoga på Island. Under chabad-judarnas årliga sammanträde International Kinus Hashar meddelade rabbinen Avi Feldman från New York att han tagit sig an uppgiften. Han har flyttat till Island med sin familj och planerar att etablera Chabad-Lubavitch Jewish Center of Iceland. Detta kommer i så fall att bli den första synagogan någonsin på Island och Feldman kommer att bli den första praktiserande rabbinen permanent boendes i landet. Feldmans fru, Mushky Feldman, är född och uppvuxen i Göteborg, Sverige. Hennes föräldrar flyttade dit 1991 för att etablera Skandinaviens första Chabad-synagoga.

Skärmdump The JC

Chabad-Lubavitch grundades 1775 och är en av de största ultra-ortodoxa judiska rörelserna i världen. Den grundades i nuvarande Ryssland, men har idag sitt största fäste i USA och driver förutom synagogor också skolor och allaktivitetshus. Den finns etablerad med över 3600 institutioner i mer än 1000 städer i 100 olika länder och i alla USA:s delstater.

Den nye rabbinens högsta prioritet kommer, förutom upprättandet av synagogan, vara att bekämpa den nya lagen. Han kommer även, och har redan, lyft frågan om att Island måste bli mer “berikat“ av invandring och mångkultur. Fyra andra judiska ledare från övriga Norden har stämt upp i Feldmans protest och har kallat lagförslaget en “attack på judendomen som berör judar världen över“ och att Island måste rätta sig efter deras krav på att lagförslaget inte ska drivas igenom. Om lagen går igenom finns det en stor risk att det judiska motståndet fortgår. Om lagen inte går igenom är det ett av många tydliga exempel på hur mycket makt judarna har över våra länder och hur hela världen måste vika sig för deras krav.

Skärmdump mbl.is

Judar på Island
Judar har aldrig tidigare officiellt varit en högljudd grupp på Island. Mycket få judar tycks ha levt i landet innan 1900-talet även om det finns historier om enstaka judar som kom redan på 1600-talet och konverterade till kristendomen. Vissa “danska“ judar har också haft handelsföretag på Island under historiens gång.

Flera judar som försökte bosätta sig på Island under 1930-talet avslogs asyl. Premiärminister Hermann Jónasson (1934-1942) avslog samtliga försök på judisk immigration till Island med hänvisning till att Island skulle förbli ett etniskt homogent nordiskt land. När Island under andra världskriget ockuperades, först av Storbritannien och senare av USA, stationerades judiska soldater på ön och judiska flyktingar välkomnades. Totalt uppskattas det att 2000 judar kom till Island och att den judisk kulturen i och med detta började spridas genom att exempelvis Jom Kippur började firas. På Keflaviks flygbas var även en amerikansk rabbin stationerad.

Vissa av dessa judiska soldater och flyktingar gifte sig med islänningar och bytte till isländska namn. Några exempel är Henny Goldstein som blev Henny Ottósson, Hans Mann som blev Hans Jacobsson, Harry Rosenthal som blev Haraldur Magnússon, Heinz Karl Friedländer som blev Hjörtur Haraldsson och Otto Weg som blev Ottó Arnaldur Magnússon. Det är känt att vissa av dessa “integrerade“ judar sedan fått inflytande inom konst, musik, universiteten, media och politiken. Kulturmarxismen har genom bland annat dessa fått spridning även på Island. Den förre presidenten Ólafur Ragnar Grímsson (1996-2016) är gift med den israeliska judinnan Dorrit Moussaieff sedan hans förra fru avlidit i leukemi.

/Bror Vakur


  • Publicerad:
    2018-02-23 17:05