JUDEFRÅGAN. Centerpartiets partistämma tog i dagarna ett beslut om att verka för att förbjuda manlig omskärelse om det inte föreligger medicinska skäl för det. Detta har gjort att företrädare för den judiska gruppen upprört antyder att det är antisemitiska idéer som ligger till grund bakom beslutet. 

Centerpartiet har på sin partistämma fortsatt den logiska tankegången att om man vill förbjuda religiös och kulturell kvinnlig könsstympning så bör nästa steg vara att förbjuda manlig omskärelse som är könsstympning på bebisar av manligt kön. Argumentationen från vissa företrädare för Centern var att barn skall själva få bestämma över sin religionsfrihet och inte påtvingas detta av sina föräldrar, samt att barnet har rätt till sin egen kropp.

Centerpartiets partiledning ville inte fortsätta med att skydda barnens integritet utan var istället rädda för att stöta sig med religiösa judar och muslimer. Expressen skriver om vice ordförande Anders W Jonssons syn på saken.

Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson, som är barnläkare, sa att partiledningen inte ville ha beslutet. […]  I debatten varnade dock Jonsson för att beslutet skulle kunna få konsekvenser.

– Omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam, sade han.

Anders W Jonsson och partiledningen fick rätt när det kom till hur den judiska gruppen i Sverige skulle tolka den antagna motionen. Judiska Ungdomsförbundet i Sverige går ut på Twitter och kallar det för ”ett farligt och främlingsfientligt beslut” som leder till att judar inte skulle kunna leva kvar längre i Sverige. Den absoluta majoriteten går till mothugg gentemot det judiska ungdomsförbundet.

Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet kommenterade till SVT:

 – Vi ser det som en markering mot den judiska gruppen i Sverige, säger rådets ordförande Aron Verständig. […] Verständig påpekar att det motstånd som finns mot manlig omskärelse inte kommer från de omskurna själva.

– Ofta är det av antisemitiska eller islamofoba skäl man inte vill se omskärelse i Sverige, säger han.

Aron Verständig tror inte att förslaget kommer leda till någon lagstiftning, men att om den gjorde det skulle det kunna leda till att flera judiska familjer lämnar landet.

I en videointervju med SVT argumenterar Verständig vidare mot förbudet.

-Inga andra västerländska demokratier har infört förbud mot manlig omskärelse

Vad kommer ni göra från er sida?

-Markera hårt mot beslutet

Vad jag tror kommer att hända nu?

De religiösa och vidskepliga judarna tror att judiska pojkars förhud måste avlägsnas för att visa Gud att den judiska mannen har ingått i förbundet mellan den judiska gruppen och Gud. Hur kan dessa religiösa vanföreställningar vinna över den västerländska sekulära demokratin? Svaret är helt enkelt att den judiska makten är starkare än de sekulära krafterna. Detta är självklart inte något som Aron Verständig öppet kommer att erkänna i en intervju även om han själv är mycket medveten om hur Island behandlas av den världsjudenheten som han själv är delaktig i genom sitt arbete i World Jewish Congress och European Jewish Congress.

Den ”självständiga” nationen Island med ett relativt fåtal judar i hela nationen fick se sig ansatta av hela världsjudenheten när de försökte införa ett förbud mot manlig könsstympning. Något som twitteranvändaren ”Curse” pedagogiskt visar upp här. 

Metoderna som världsjudenheten använder mot Island kommer också att användas mot ett land som Sverige, det är det Verständig pratar om när han säger att den judiska gruppen kommer att ”markera hårt mot beslutet”. Detta vet partiledningen i Centerpartiet om vilket de försökte berätta lite svagt innan omröstningen. Den judiska makten tillåter självklart inte att partiledningen pratar klarspråk till sina egna medlemmar och det svenska folket vilket gör dem till folkförrädare när de väljer att hellre att blidka världsjudenheten genom att gömma det judiska inflytandet för det svenska folket.

Dessa demokrater i partiledningen som slår sig på bröstet över hur demokratiska de är kommer självfallet inte hörsamma de andra medlemmarnas vilja med den accepterade motionen på partistämman utan kommer att försöka placera den i minneshålet. Under den närmsta tiden kommer även den judiska gruppen besöka flera svenska partier och påpeka vad som sker med nationer i världen som inte underkastar sig judiska religiösa lagar.


  • Publicerad:
    2019-09-29 20:00