KULTURELL FANATISM. Två småpojkar höll på att dö efter att ha omskurits privat av klåparläkare.

Två små pojkar kom in till akuten på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i slutet av oktober, rapporterar SVT. Pojkarna var svårt påverkade av en bedövningssalva som använts när de hade omskurits av en läkare på en privat klinik i Göteborg. Enligt läkarens ordination skulle pojkarna ges bedövningssalvan varannan timme. Detta innebar direkt dödsfara för barnen.

— De var väldigt påverkade och sjuka, sade Jerker Isacson som är chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att granska läkaren som utförde könsstympningen men har sedan tidigare fått kritik av myndigheten och ändå fortsatt sin praktik.

De små pojkarna överlevde övergreppen.

Källa:
Spädbarn blev omskurna – riskerade att dö


  • Publicerad:
    2018-12-23 21:20