JUDISK MAKT. Rekryteringen av Judiska centralrådets generalsekreterare Isak Reichel till trossamfundsmyndigheten hyllas. Ansvarig minister Anna Lind lovordar hans förvaltningskompetens. Judiska församlingen lovordar hans förmåga att skaffa bidrag från skattepengar åt dem.

Isak Reichel. Judisk makt-ledare med mångårigt inflytande över regering och förvaltning. Foto: Isak Reichel/Twitter. Retuscherat montage.

Regeringen har nu tillsatt juden Isak Reichel som ny direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

I ett pressmeddelande från kulturdepartementet på regeringens hemsida presenteras Reichel som Generalsekreterare för Judiska församlingen i Stockholm; men på församlingens hemsida framgår att Reichel ”i den kapaciteten” även är Generalsekreterare för Judiska Centralrådet i Sverige.

Reichel uppges lämna sin nuvarande befattning som generalsekreterare där den 15 januari 2021, för att tillträda sin nya tjänst vid den statliga myndigheten den 18 januari.

Innan han påbörjade sin tjänst vid Judiska församlingen i Stockholm var Reichel under många år revisionsdirektör på Riksrevisionen. Han har även varit kommittésekreterare vid Litteraturutredningen.

”En god dialog mellan staten och trossamfunden”
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind lovordar tillsättningen:

— Isak Reichel är en chef och ledare med bred förståelse för trossamfundens utmaningar och möjligheter, som också har mångårig erfarenhet av statsförvaltningen. Myndigheten har en viktig roll att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet och främja en god dialog mellan staten och trossamfunden, säger Lind som inte själv var regeringsanställd under Reichels tid som revisionsdirektör.

Reichel själv välkomnar utnämningen av honom.

— Jag ser fram emot att återgå i statlig tjänst och att få arbeta med de många viktiga frågor SST har på sitt bord. Den rådande pandemin har visat hur viktiga trossamfunden är när många medborgare är oroliga inför framtiden. Att nu, i denna tid, få arbeta med stöd till trossamfunden och samarbetet mellan trossamfund och stat ska bli väldigt spännande, kommenterar Reichel själv utnämningen.

”Bra för judiska ekonomiska intressen”
Aron Verständig, ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm, betonar i sin kommentar om tillsättningen särskilt Reichels förmåga att verka för judiska ekonomiska intressen:

— Jag skulle vilja gratulera Isak till hans nya befattning som chef för Myndigheten för stöd till trossamfund. Sedan Isak tillträdde som församlingens generalsekreterare 2015 har han varit högst delaktig i att få igång en omfattande programverksamhet i Bajit, sett till så att församlingens statliga och kommunala bidrag ökat kraftigt och varit en fantastisk representant för vår församling och för hela det judiska Sverige. Jag vill önska Isak all lycka i hans kommande befattning.


  • Publicerad:
    2020-12-04 22:30