JUDISKA TRICKS Församlingen i rikets näst största stad har utvecklat en klagosångs-strategi som genererar en god, men alldeles för låg inkomst – vilket tenderar ge näring till nästa litania.

Medlemmar av den judiska församlingen i Göteborg har en historia av att uppleva sig hotade. Man har även uppvisat en fallenhet för att påtala de höga kostnaderna som upprättandet av en rimlig säkerhetsnivå för stadens gudsutvalda skulle medföra – samt det orimliga i att man själva skulle behöva täcka dessa utgifter.

I samma välbekanta anda har man nu ännu en gång kommit fram till att antisemitismen grasserar som aldrig förr i den judefientliga staden – samt att församlingen ”inte längre har råd att trygga säkerheten för sina medlemmar i sina vanliga lokaler i centrala Göteborg”.

Med DN som klagomur

— Vi måste känna oss säkra om vi ska samla människor i våra lokaler. Då måste vi ha en viss typ av säkerhet som vi inte har råd att ha i dag, förklarar verksamhetschefen för Judiska församlingen i Göteborg Niclas i en längre intervju för den judisk-ägda tidningen Dagens Nyheter, där han konsekvent refererar till ”en växande hotbild” och ”ett ökat antal hot” men aldrig till några konkreta situationer – och ideligen hemfaller åt klagosång av typen:

— Det har blivit så hatiskt och vedertaget. Gemene man står inte emot utan låter det ske. Det är inte bara mot Judiska församlingen, utan mot judar i skolor, på universitet, på arbetsplatser. Det är ett tufft klimat, och då klarar vi inte med de resurser vi har att ha vårt församlingshus öppet …Vi har inte ens gudstjänster som vi vill ha i vår synagoga, för vi vågar inte det, vi har det på annan plats. Vi måste känna oss säkra om vi ska samla människor i våra lokaler. Och då måste vi ha en viss typ av säkerhet, och den har vi inte råd att ha. Vi har flera olika judiska institutioner i Göteborg, och då får vi prioritera där vi är fler människor.

Strategi som betalar sig

Vid en extrautlyst sammankomst den 25 oktober fattade regeringen beslut om att utöka bidraget till Judiska Centralrådet med ytterligare 10 miljoner kronor – pengar som av beslutsförfattarna förklaras vara avsedda för ”säkerhetshöjande åtgärder” och där en ännu ej offentliggjord del av summan tillfaller den Judiska församlingen i Göteborg, vars verksamhetschef kommenterar tillskottet med dessa ord :

— Med de pengarna kanske vi kan börja öppna upp lite smått, och ha lite mer aktiviteter än vi har i dag.