JUDENDOM Judiska församlingen i Göteborg och två andra judiska föreningar hade en kassör som illegalt ”lånade” sammanlagt över 1,5 miljoner kronor ur föreningskassorna för privata ändamål.

I våras dömde Göteborgs tingsrätt den 75-årige juden Einar Kaplan för åtta fall av trolöshet mot huvudman och två fall av grov trolöshet mot huvudman.

I domen står följande att läsa:

Einar Kaplan har genom förtroendeställning i Judiska församlingen fått till uppgift att sköta ekonomisk angelägenhet såsom kassaansvarig föreståndare. Einar Kaplan har missbrukat denna förtroendeställning och därigenom skadat huvudmannen. Einar Kaplan har därvid fört över 950 000 kronor från föreningens konto till sina egna konton.

Einar Kaplan.

Summan på nästan en miljon kronor flyttades vid fem olika tillfällen i november 2018 från Judiska församlingens konton till Kaplans privata konton.

Den klåfingrige kassören Kaplan lade inte bara beslag på Judiska församlingens pengar, utan han förde också över 80 000 kronor från ”Stiftelsen Rosa och Markus Neuberghs Minnesfond” till sig själv. Även den stiftelsen är en judisk institution som existerar för att finansiera vården av judiska gravar på den Mosaiska kyrkogården i Göteborg. Stiftelsen har också en rasistisk karaktär då studenter, om de är av judisk härkomst, kan söka stipendier ur den.

Som grädde på moset plockade Kaplan ut en halv miljon kronor ur en tredje judisk förening:

Einar Kaplan har genom förtroendeställning i Israelitiska sjukvård- o begravningssällskapet (ISBS) fått till uppgift att sköta ekonomisk angelägenhet såsom kassaansvarig föreståndare. Einar Kaplan har missbrukat denna förtroendeställning och därigenom skadat huvudmannen. Einar Kaplan har därvid fört över 500 000 kronor från föreningens konton till egna konton.

Trots dessa grova brott dömdes Kaplan endast till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. Om fängelse istället hade dömts ut och hänsyn till Kaplans ålder hade tagits, menar rätten att straffet borde ha landat på ett års fängelse. Att tingsrätten trots det höga straffvärdet valde att inte döma ut fängelse motiveras med att Kaplan är ostraffad sedan tidigare, lever ett ordnat liv med förtroendeuppdrag i flera föreningar och hjälper till med vård av sin 80-åriga fru som sägs lida av KOL.

Kaplans förklaring: Jag lånade pengarna åt andra bedragare

Rätten väljer också att tro Kaplan när denne menar att han bara ”lånat” pengarna han tagit från de tre olika föreningskassorna. Tingsrätten skriver i domen:

Einar Kaplan har benämnt överföringarna lån. Det finns inga skäl att ifrågasätta att han uppfattat dem på det sättet och att han också avsett att betala tillbaka de överförda medlen. Efter att företrädare för Judiska församlingen kontaktat Einar Kaplan formaliserades lånet från församlingen i efterhand, i december 2018, genom skuldebrev och åtagande om pantförskrivning från Einar Kaplans sida. Einar Kaplan har därefter erlagt månatlig ränta i enlighet med villkoren. De belopp som förts över från stiftelsens och ISBS konton återbetalades den 4 januari 2019.

Rätten konstaterar dock att lagen är tydlig med att Kaplans agerande varit brottsligt oavsett hans påstådda uppsåt och att han i efterhand återbetalat en del av pengarna.

Kaplans förklaring till att han akut behövde låna pengar i november 2018 är att han själv ska ha varit utsatt för ett bedrägeri utan att först förstå det. Tingsrättsdomen summerar Kaplans förklaring på följande sätt:

År 2018 knackade det på Einar Kaplans dörr. Utanför stod några engelsktalande personer som frågade om de fick lägga stenplattor på hans och hans hustrus tomt till en kostnad om 25 000 kr. Einar Kaplan tyckte att erbjudandet verkade rimligt och accepterade därför detta. Det kom att leda honom in i ett avancerat bedrägeri.

Kostnaderna för arbetet blev efterhand allt större och Einar Kaplan betalade de nya krav som riktades mot honom. Vid varje nytt krav framförde bedragarna nya skäl till varför han behövde betala mer. Efter en tid förenades kraven med löften om att han skulle få tillbaka vad han tidigare erlagt om han bara betalade något ytterligare. Det kunde exempelvis handla om att han behövde betala moms eller ersätta vissa kostnader som uppstått i Storbritannien för att han skulle få tillbaka sina pengar. Einar Kaplan såg inte med klar blick på vad det var fråga om utan levde i tron att allt skulle lösa sig. Han tog upp lån på sitt och sin makas lågt belånade hus och sålde av sitt värdepappersinnehav. Till slut hade han betalat över fem miljoner kronor till bedragarna och förlorat i stort sett sitt livs besparingar.

Ouppklarat mystiskt bedrägerifall

Detta påstådda bedrägeri som Kaplan ska ha utsatts för har inte blivit uppklarat av det svenska rättsväsendet. Polisen lade ner utredningen om bedrägeri mot Kaplan i maj 2019, trots att 450 000 kronor av Kaplans utbetalningar på totalt 5 144 100 kronor hade hittats på ett konto tillhörande iraniern Abolfazl Saedi.

Saedi hade 15 000 000 kronor på banken som inte tillhörde honom och dömdes till 2,5 års fängelse samt utvisning för grovt näringspenningtvättbrott. Kaplan försökte då civilrättsligt först kräva tillbaka sina 450 000 kronor av Saedi och ändrade sedan sitt krav till att Saedi skulle betala tillbaka hela beloppet på över fem miljoner kronor till honom. Av okänd anledning väljer dock Kaplan bara fyra dagar efter sin milda dom i Göteborgs tingsrätt att dra tillbaka kraven på Saedi, vilket tyder på att de gjort upp utanför rätten och att Kaplan använde påståendet om att han själv utsatts för bedrägeri som ett verktyg för att mildra sitt eget straff i det andra ärendet.

I slutet av augusti i år förlikade sig också Kaplan med Judiska församlingen i Göteborg. Förlikningen innebär att de båda parterna är överens om att Kaplan ska betala tillbaka hela sin skuld på 950 000 kronor till församlingen och att Judiska församlingen dessutom ska få 2% ränta årligen tills dess att skulden är avbetald.

Varken Judiska församlingen i Göteborg eller etablerade medier verkar ha skrivit om Kaplans egenmäktiga förfarande och hur över 1,5 miljoner kronor otillåtet lånades av tre judiska föreningar för att därefter ges vidare till okända bedragare.

Nordfront har sökt Judiska församlingen i Göteborg för en kommentar om ärendet men ännu inte fått något svar.

Källor:
B 6477-20 (Göteborgs tingsrätt)
T 7255-21 (Göteborgs tingsrätt)
T 19269-19 (Göteborgs tingsrätt)

B 3435-19 (Göteborgs tingsrätt)