JUDISKT FÖRTRYCK. Rabbi Ken Chasen vill använda judarnas känslomässiga utpressning mot tyskarna som vapen även mot amerikaner.


Rabbi Ken Chasen i Leo Baeck Temple-synagogan i Los Angeles.

Rabbi Ken Chasen är senior rabbi i synagogan Leo Baeck Temple i Los Angeles, Kalifornien. Han är även vice ordförande för Chair of T’ruah: Rabbinernas upprop för mänskliga (läs: judiska) rättigheter.

För tolv år sedan, skriver Chasen för den judiska publikationen Forward, mötte han en ung kristen tysk kvinna som ville ha vägledning i att konvertera till judendomen. Hon hade flera skäl till detta: Hon var gift med en jude, uppfostrade en judisk flicka, hon älskade judiska seder och traditioner. Problemet var att hon kände skuld och skam.

— Mitt äktenskap och min familj inspirerar mig att bli judisk men min historia står i vägen. Hur kan jag någonsin bli jude efter alla de hemskheter mitt folk åsamkade judarna? Hur kan jag bli välkommen? Hur kan jag någonsin bli förlåten? Jag kan inte ens förlåta mig själv, sade den tyska kvinnan gråtande, hävdar Chasen.

— Jag har sådana hemska skuldkänslor; det har många unga tyskar. Vi bär på skulden av att vara ättlingar till de där brotten, ska kvinnan ha fortsatt sin lamentation.

Judisk delegation till minnet av Kristallnatten
Ken Chasen deltog i år i de av den tyska staten finansierade minneshögtiderna på Kristallnattens 80-årsdag. Han och ytterligare några rabbiner från den Nordamerikanska rabbinstyrelsen hade av den tyska regeringen bjudits in att delta. Chasen tillbringade en vecka i Berlin och det av segermakterna brandbombade Dresden, för att minnas ”de sex miljoner” judarna som ”gasades ihjäl” i vad som påstås ha varit tyskbyggda mordgaskammare och Kristallnatten som föregick de påstådda krigsbrotten.

Före själva minneshögtiderna höll enligt Chasen han och hans kamrater tal på Dresdens evangeliska Kreuzgymnasium inför ett fullsatt auditorium bestående av över hundra kristna gymnasieelever. Eleverna fick höra rabbinernas berättelser och dela med sig av sina skriftliga vittnesmål om sin hängivenhet att bekämpa antisemitism, skriver Chasen.

Det allvar som deras presentationer och den känsla av plikt som deras frågor uppvisade rörde oss djupt. Uppenbarligen bär dessa tonåringar sin egen skam för att vara ättlingar till de nazistiska brotten – men också på ett solitt löfte om att skriva en annan historia för Tysklands framtid.

Deras beslutsamhet kommer verkligen att behövas i ett klimat av eskalerande uppvigling av våld mot judar.

Kristallnatten hände för 80 år sedan, och ändå är den ett bestående tema i tyska skolor och föremål för nationella minneshögtider, långt efter att brottslingarna från den tiden har dött, noterar Chasen.

USA måste också lära sig känna skuld
Hur kan då Amerika möta sin egen tid av etiska problem idag, undrar Chasen retoriskt. USA borde regelmässigt och rättframt ha liknande evenemang som uttrycker kollektivt ansvar för vår historia, precis som i Tyskland, svarar Chasen själv. Det gäller sådant som Amerikas brutala behandling av ”indianerna”, av Kaliforniens koncentrationsläger för japaner efter Pearl Harbor-attacken, av slavskeppen som importerade billigt inköpt arbetskraft från Afrika.

Ken Chasen refererar en välkänd fras som rabbi Abraham Joshua Heschel yttrade:

Några är skyldiga. Alla är ansvariga.

Chasen skriver att det inte är något fel i att känna ansvarets tyngd för de oförrätter  som man har åsamkat världen; tvärt om är det nobelt och rättfärdigt. Därför är det mer än hög tid för Amerika och amerikaner att börja göra det. Ett sätt är institutionaliserade minneshögtider för brott begångna av [vita] amerikaner. Det kan rädda många judar från den ökande antisemitismen, menar Chasen.

Den historiska skulden är i oproportionerlig grad judisk
Ken Chasen skriver inte ett ord om att slavindustrin till övervägande delen var judisk där afrikanerna var en handelsvara som alla andra varor; vare sig det annars rörde sig om tobak, alkohol, livsmedel, kol, stål eller ädla metaller och stenar. Inte heller någonting om att det var judarna som ville att Amerika skulle dra ut i andra världskriget mot Tyskland, ett krig som det amerikanska folket inte hade några intressen i. Men skammen för världens hemskheter är för icke-judar, främst vita och araber, att bära.

Källa:
Americans Need A Dose Of German Guilt


  • Publicerad:
    2018-11-21 14:30