POLITIK. Judiska Församlingen i Stockholm skriver på sin hemsida att man ”arbetar aktivt för att få igenom en lagändring, så att kosher slakt [sic!] kan tillåtas i Sverige”. En som tycks ha hörsammat deras önskan är centerpartisten Magnus Ek, som nu kräver legalisering av den judiska ritualslakten.

Riksdagsledamoten Magnus Ek (C) vill att judisk kosherslakt ska tillåtas i Sverige.

För att kött ska vara ”kosher” [ung. ”godkänt” eller ”tillåtet”. reds. anm.] enligt judendomen krävs att djuret slaktas enligt särskilda ritualer, som brukar kallas för kosherslakt. Dessa ritualer innefattar skäktning, att djuret avlivas genom att halspulsådrorna skärs av med kniv och töms på blod.

Eftersom man enligt de judiska rituallagarna inte får bedöva djuret innan man skär halsen av det har den relativt starka svenska djurskyddslagstiftningen sedan 1937 förhindrat att judar legalt kan bedriva kosherslakt i Sverige.

I debattartiklar och i diverse uttalanden har judar alltsedan dess beklagat sig över de svenska lagarna kring slakt, som man menar infördes på ”antisemitisk grund”.

Men nu vill Centerpartiet gå judarna till mötes och tillåta den kontroversiella slaktmetoden i Sverige. Det är riksdagsledamoten och CUF-ordföranden Magnus Ek som i en motion till riksdagen kräver att man ska ”utreda möjligheten att tillåta kosherslakt och tillkännager detta för regeringen”.

Ek menar att det förvisso är ”en god ambition att värna djurvälfärden”, men att det egentligen inte spelar någon roll eftersom judar fritt kan importera kosherkött till Sverige ändå.

Dessutom anser han att ett fortsatt skydd för djur att slippa kosherslakt i Sverige riskerar att såra judarnas känslor, då det ”kan uppfattas som en markering att Sverige är ett land som är svårt att leva i för den som följer judisk sed”.

Istället menar Ek att det är viktigt att lagstiftarna i en tid där ”antisemitismen tyvärr vinner mark” måste skicka en helt annan signal, nämligen ”att Sverige ska vara ett land där det är tryggt och enkelt att leva som jude, oavsett om du håller kosher eller inte”.

Källor:
Utred möjligheten att tillåta koscherslakt – Motion till riksdagen 2018/19:2394
Kosher – Judiska Församlingen i Stockholm


  • Publicerad:
    2018-12-04 10:45