JUDISK MAKT. Donald Trumps nya lag gör kritik mot israelisk politik och uppmaningar till bojkotter mot landet till ”antisemitism”.

För en vecka sedan rapporterade Nordfront om att judiska lobbygrupper i Frankrike nu lyckats få landets nationalförsamling att anta en lag som utökar begreppet antisemitism till att även gälla kritik mot Israels politik och handel.

Parallellt med utvidgningen av det officiella antisemitbegreppet i Frankrike har den judiska makten i USA arbetat på ett motsvarande förslag i Amerika.

Under onsdagen väntas USA:s president Donald Trump signera en presidentorder som ska ”bekämpa” antisemitismen på universiteten. Lagen innebär ett hot mot universiteten att få deras statliga finansiella stöd indraget om detta inte lyckas med att bekämpa ”diskriminerande handlingar” mot judar och den judiska staten.

Även i USA ska det – som i Frankrike – dock fortsättningsvis vara tillåtet att komma med mild kritik mot israelisk politik, så länge denna kritik inte skadar judarnas intressen.

Lagen har lobbats fram av samma organisation i USA som i Frankrike, IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance (Internationella alliansen till minnet av förintelsen).

Jonathan Greenblatt, ADL. Bild: Youtube.

Den federationstäckande lagen kommer i praktiken att tolka judendom som en ”ras eller nationalitet”, inte bara en religion.

Man kan med lagens stöd straffa lärosäten om de med den judiska tidningen The New York Times ord ”smiter” från sitt ”ansvar” att upprätthålla ett ”öppet klimat” för studenter från ”minoritetsgrupper”, det vill säga judar.

Att judendom är ”ras eller nationalitet” bör juridiskt komma att innebära att judendomen kan hanteras som antingen en ras eller som en nationalitet – eller bådadera – beroende på situation.

Under senare år har BDS-rörelsen (Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner mot Israel) grumlat en del universitet, vilket har gjort att judiska studenter har känt sig ovälkomna eller attackerade”, skriver The New York Times.

Genom att skriva under denna presidentorder, fortsätter tidningen, kommer Trump att använda sin exekutiva makt för att genomföra de beslut som kongressen har underlåtit att ta, trots att ”framstående” politiker både från Demokraterna och Republikanerna har visat framfötterna för att skapa sådana lagändringar.

Jeremy Ben-Ami. Bild: Shalom TV.

Chefen för den judiska lobby- och förföljelsegruppen ADL, Jonathan Greenblatt, välkomnar den nya lagen. Enligt honom har ADL uppmätt år 2018 som det tredje värsta året hittills för antisemitiska händelser i USA.

En rättvist tvingande lag
— Vi hoppas naturligtvis att den [lagen] ska tvingas fram på ett rättvist sätt, men faktum är att vi ser hur judiska studenter på universiteten och judar överallt marginaliseras. Ökningen av antisemitiska handlingar är inte teoretisk, den är empirisk, säger Greenblatt.

Judar marginaliseras alltså trots att all statistik visar att judarna är extremt överrepresenterade på universiteten, jämfört med alla andra raser och folkgrupper.

Men flera judar är oeniga om hur långt den nya lagen räcker för att skydda judiska intressen. Jeremy Ben-Ami som är ledare för J Street, en liberal stödgrupp för Israel, säger att presidentordern är ett cyniskt sätt att slå ned kritiker mot Israel och att det inte egentligen skyddar judar mot diskriminering:

Det är särskilt skandalöst att president Trump låtsas bry sig om antisemitism samma vecka som han ännu en gång offentligt spred antisemitiska fördomar om judar och pengar.

Författaren av 2016 års definition av antisemitism, Kenneth S. Stern, har också varnat för att studenter och fakultetsmedlemmar kommer att skrämmas till tystnad och detta kan leda till bakslag i bekämpningen av antisemitism. Men Florida-demokraten Ted Deutch skrev i förra veckan en planterad artikel i den israeliska tidningen Times of Israel att lagförslaget inte skrevs för att reglera yttrandefriheten, utan i syfte att ge myndigheterna ett viktigt verktyg för att bekämpa antisemitism.

Ted Deutch frågar ut andra judiska ”experter” i pågående riksrätts-undersökning mot Donald Trump. Bild: Youtube.

Samordnad kampanj
Lagen kommer också strax efter att utbildningsministern Betsy DeVos och chefen för medborgerliga rättigheter Kenneth L. Marcus beordrade Chapel Hill-univeristetet i North Carolina att omarbeta sitt utbildningsprogram i Mellanösternfrågor efter att de fann dessa innehålla material som kunde uppfattas som kritiskt mot Israel.

DeVos var också den som utlyste en kampanj för att bekämpa ”fördomar” mot Israel på universiteten.

Som svar på DeVos kampanj fick hon i förra veckan ett brev signerat av 80 utbildnings- människorätts- och religionsorganisationer som klagade på att fakulteter för Mellanösternstudier som får statligt stöd har innehållit element som uppmanat till bojkott av Israel och avbrutit studentutbytes-program med Israel.

Kenneth Marcus. Bild: Youtube.

The New York Times skriver inte hur många av dessa 80 organisationer som är judiska, men kampanjen ser på avstånd ut att vara samordnad med beredningen för den lag som nu är en behagligt varm potatis för president Trump att skriva under på.

Visserligen kan en kommande, mindre sionistiskt präglad president upphäva ordern, men The New York Times gör bedömningen att framtida presidenter ”inte kommer att finna det politiskt tilltalande” att ändra Trumps presidentorder om den nya utökade definitionen av antisemitism. Att Trump förklara judendom för ras passar Israels regering väl, eftersom Israel numera betraktas som en judisk stat.

Betydelsen av den nya definitionen av judendom som ras väntas ha återverkningar på hela det amerikanska samhället i en omfattning som sträcker sig långt bortom icke-judiska studenters åsikter på universiteten.

Källa:
Trump Targets Anti-Semitism and Israeli Boycotts on College Campuses


  • Publicerad:
    2019-12-11 11:30