JUDISK MAKT. En av världens största judiska lobbyorganisationer vill sko sig på Coronaviruset och tar ärendet till amerikanska kongressen.

Bild: Information liberation.

Den judiska lobby- och förföljelseorganisationen ADL med huvudsäte i New York, USA, ägnar sig bland annat åt att förespråka internetcensur med förevändningen att man måste ”bekämpa antisemitism” och bedriver ”uppsökande verksamhet” för att stoppa antisemiter.

Nu försöker ADL få den amerikanska kongressen att ge dem stora summor skattepengar på grund av rådande situation med coronaviruset.

I kristider befinner sig hjälporganisationer på barrikaderna, redo att möta och tjäna samhällen runtom i landet – men ekonomiska medel behövs för att detta ska kunna fortsätta. Hjälp oss kräva att Kongressen inkluderar [vårt understödsförslag] i all lagstiftning om ekonomiskt understöd för Covid-19.

Petitionen publicerades på söndagen för att få ökat publikt stöd att pressa kongressen på ”60 miljarder dollar i stimulansfinansiering på grund av krisen”. Pengarna ska gå till dem själva, och fler än 200 andra organisationer som ADL tagit med i mottagarlistan för stödpaketet.

Listan över de organisationer som söker ekonomiskt understöd inkluderar ett flertal judiska lobby- och sociala rättvisegrupper som Agudath Israel of America, Haddassah, Women’s Zionist Organization of America och Union of Orthodox Jewish Congregations of America.

I sin senaste redovisning av sina offentliga ekonomiska förehavanden för år 2018, angav ADL att de hade över 92 miljoner dollar i egna nettotillgångar.

Judarna är som folkgrupp kraftigt överrepresenterade i den amerikanska kongressen.

Källor:
ADL Petitions Congress For A Federal Bailout Due to Coronavirus
Jewish Members of the 116th Congress


  • Publicerad:
    2020-03-24 12:00