NEW WORLD ORDER. USA har länge utökat möjligheterna att inrätta en ”kontinuerlig” regeringsmakt som inte ska störas av de allmänna valens avbrott. Politisk stabilitet kan utvecklas till detsamma som en diktatur, svår att rubba. Coronakrisens multinationella medicinska undantagstillstånd visar vägen till hur en sådan kan fungera i praktiken.

Journalisten Whitney Webb avslöjar en politisk ordning som alltmer liknar Philip K. Dicks berättelse Minority Report. Bilder: Youtube (collage).

I november 1996 reste dåvarande statsminister, socialdemokraten Göran Persson, till Kina. Vid ett tal inför svenska affärsmän i Kina fanns svenska journalister på plats som då fångade upp Perssons beröm av ”den politiska stabiliteten” i Kina.

— För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet, sade Persson.

Perssons uttalande väckte protester bland oppositionen i Sverige. I riksdagen riktades krav om misstroendeförklaring mot honom. Av den ansatsen till misstroendeförklaring blev det inget. Den politiska stabiliteten i Sverige ansågs viktigare än Perssons hyllning till den kommunistiska diktaturen Kina.

Inför valet 2018 sade statsministern Stefan Löfven att ”blocköverskridande politik är framtiden”. Detta var ett av de uttalanden som tillsammans signalerade att Löfven inte tänkte avgå som statsminister, inte ens om Alliansen bildade ett block som skulle ta över majoriteten av mandaten i riksdagen – vilket alla siffror pekade på.

— Det är klart att jag vill vara statsminister, sade Löfven.

Socialdemokraterna lät också meddela att man skulle ta till ”alla medel” för att inga ”populistiska” eller ”högerextrema” krafter skulle få något inflytande.

Så blev det också. När de allmänna valen 2018 var genomförda, stod det klart att den rödgröna regeringen inte skulle kunna bilda en ny regering. Sverige blev utan regering i tre månader tills Centerpartiet tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna svek valresultatet och väljarna genom att strunta i högerpartiernas valframgångar och förhandla fram den så kallade Januariöverenskommelsen.

Enligt denna överenskommelse kunde Stefan Löfven i öppet förakt för de demokratiska processerna genom rent fulspel åter bilda en rödgrön regering med svagt folkligt stöd.

Drömmen för många, kanske alla, som innehar makten är att behålla den för alltid, och att ordna en styrningskontinuitet som inte störs av allmänna val eller andra hot.

USA har utökat sin styrningskontinuitet sedan 1950-talet
Den antisionistiska judinnan och journalisten Whitney Webb skriver i två artiklar om hur den pågående coronakrisen utnyttjas av den amerikanska regeringen för att ”stärka maktens kontinuitet”. Det amerikanska begreppet är ”Continuity of Governance” och förkortas COG – vilket även kan utläsas som ordet cog (kugghjul) – styrningskontinuitet.

Bakgrunden till Webbs artiklar är en artikel i Newsweek som delvis beskriver USA:s ”hemliga planer” för styrningskontinuitet som sätts i verket ifall coronaviruset skulle lamslå USA. Newsweek omskriver i vaga termer att det finns flera militära planer som kan komma att sättas i verket om den civila regeringen blir funktionsoduglig.

Sådana planer för kontinuitetsstyre har funnits sedan president Harry S. Trumans och Dwight Eisenhowers tid. Men Webb påpekar att formerna för en sådan styrningskontinuitet har utvecklats och utökats allt mer genom årtiondena. Det var under president Ronald Reagans tid som grunden lades för dagens COG-program.

Bland annat kan hela kongressen tas ifrån sin makt och flyttas över till militären. Reaganadministrationen lade hundratals miljoner dollar på att utforma styrningsdokument för COG. Militären utförde också återkommande övningar som syftade i att ta över styrningen av USA om ”så behövdes”, vid ”varje form av nationellt nödläge för rikets säkerhet”.

År 1987 avslöjade Miami Herald att det samtidigt som Ronald Reagan installerades som president skapades en ”parallell regering utanför de traditionella departementen och myndigheterna”. Även här inkluderades militären och underrättelsetjänsten.

Några av nyckelfigurerna i Reagan-erans omformande av COG var vicepresident Dick Cheney, den tidigare försvarsministern Donald Rumsfeld och den tidigare CIA-chefen James Woosley – den sistnämnde deklarerade sionistiskt att ”om USA och Israel samarbetar kommer vår frihet att triumfera”.

Dessa personer blir viktiga när vi minns att Cheney och Rumsfeld implementerade några COG-planer efter att de tre World Trade Center-byggnaderna som Larry Silverstein hyrde i WTC-området i New York rasade den 11 september år 2001. Cheney och Rumsfeld innehade då tunga poster i George W. Bush-administrationen.

Men ännu viktigare, anser Webb, är att en av COG:s viktigaste komponenter inte brukar nämnas av någon, den så kallade huvudkärnan (Main Core). Detta är en databas vars inrättade översågs av den ökände Oliver North som inför kongressen inte behövde svara på känsliga frågor om sin inblandning i COG-planerna när han frågades ut om Iran-Contras-affären 1979, där han också spelade en viktig roll.

Grunden till databasen lades genom att använda en stulen programvara kallad PROMIS. Den utgjorde huvudsakligen en lista över dissidenter och ”potentiella bråkmakare” i Amerika. En amerikansk journalist beskrev den som en godtycklig lista:

En databas över amerikaner som ofta av det allra minsta och triviala skäl betraktas som fientliga, och som under en nödsituation kan fängslas. Databasen kan nästan omedelbart identifiera och lokalisera uppfattade ”statsfiender”.

Redan 1993 skrev tidningen Wired att

Med PROMIS, hävdar källor, kunde [Oliver] North ta fram listor över alla som till exempel någonsin har blivit gripen för en politisk protest, eller vem som helst som någon gång har vägra att betala sina skatter.

Huvudkärnan har vuxit kraftigt sedan den skapades under tidigt 1980-tal. År 2008 innehöll den enligt rapporter 8 miljoner personer.

Efter 11 september 2001 användes PROMIS under de nyinstiftade antiterroristlagarna kallade Patriot ActHuvudkärnan utökas också nu med personuppgifter och annan information på grund av den pågående coronaviruskrisen, skriver Webb.

Hon har tidigare avslöjat att huvudkärnan inte bara används av USA, utan även av Israels underrättelsetjänst och deras företag som utvecklar nya kriminalitetsförutsägande program. Israel är med att utveckla och utöka huvudkärnan med personuppgifter om individer som Israel ser som potentiella hot eller kritiker.

Enligt en rapport användes denna redan på 1980-talet för att utöva utpressning på kongressmedlemmar. Sådan utpressningsverksamhet pågår troligen fortfarande. Det förefaller även som om huvudkärnan idag använder samma mjukvara som alla program inom underrättelsetjänsten och av underordnade myndigheter, som marknadsförs av den nuvarande presidenten Donald Trumps bekant Peter Thiels företag Palantir, skriver Webb.

Palantirs mjukvara marknadsförs som program med möjligheten att bedriva ”prediktivt polisarbete”, och följa varje sorts person som kallas ”subversiv”.

Chefsåklagare William Barr vid amerikanska justitiedepartementet har låtit finjustera ett ”för-brottsprogram”. Det officiella namnet är DEEP (National Disruption and Early Engagement Program). Det syftar till att ”identifiera, bekräfta och hantera” potentiellt våldsamma individer ”innan de slår till”.

Programmet offentliggjordes i oktober förra året. Han sade då att detta skulle implementeras under 2020 och bli en ”effektiv, programmatisk strategi för att ingripa mot individer som mobiliserade för våld”.

Beträffande coronakrisen kan dessa metoder användas mot ”misstänkta smittspridare”. DEEP ska bland annat användas för att gripa och kvarhålla personer, utföra domstolsbeslutad psykiatrisk behandling och elektronisk övervakning av individer.

Några av dessa metoder föreslås även i den öppna debatten om potentiella smittbärare av coronavirus som exempelvis inte lyder statens rekommendationer för ”social distansering” eller hygien.

I skrivningarna för regelverket finns även termen ”för-arrestering” (pre-arrest). Detta förmodas betyda att man kan gripas och arresteras utan att få sin sak prövad i domstol, förrän man bestämmer att nödläget eller den civila olydnaden har gått över.

Om justitiedepartementet får igenom dessa förslag, får rättsväsendet inte bara rätt att på obestämd tid spärra in amerikaner utan rättegång; de får även kvarhålla dem utan några bevis för att dessa personer har begått något brott eller ha haft planer eller avsikten att begå ett brott. Det enda som behövs är påståendet att man genom metadata kommit fram till att en person har ”mobiliserat för att utföra våld”. Sådana vaga grunder kan då användas mot varje person som uttrycker missnöje med regeringen eller statens policyer.

Detta är också av betydelse för resten av västvärlden, då användandet av skärpt lagstiftning smittar av sig på andra länder, från allvarliga till banala nya regler. Det gäller allt möjligt inklusive integritetskränkande säkerhetskontroller på civila flygplatser. Det är ett exempel på inskränkningar i personlig frihet som infördes efter 11 september 2001. Och när en stat tar ifrån människorna deras friheter, återlämnar de dem sällan, trots att det som i detta fall snart är 20 år sedan World Trade Center störtade samman.

Detsamma väntas gälla för ny lagstiftning efter coronakrisen. För med dessa nya möjligheter och lagar att ”förutse brott” och ”socialt missanpassat beteende” kan var och en av oss alltid vara misstänkta för att utgöra ett potentiellt hot mot staten: Potentiell terrorist, potentiell smittbärare, potentiell våldtäktsman.

Hemliga myndighetsmöten
I USA har olika myndigheter, inklusive underrättelsetjänsten och försvarsmakten, träffats i hemliga möten för att planera hur coronaviruset ska hanteras i USA.

Massmedierna rapporterar flitigt, där som här, om allt möjligt beträffande coronaviruspandemin. Men hemligstämplingen av mötena i USA talas det mycket lite om. Nyhetsbyrån Reuters har dock noterat att de hemliga överläggningarna gjort att den begränsade informationen har hämmat den amerikanska regeringens förmåga att bemöta coronakrisen.

Hälsodepartementet (Department of Health and Human Sevice – HSS) har hållit möten angående coronaviruset på myndighetens avdelning för känslig information (Sensitive Compartmentalized Information Facility – SCIF). Denna avdelning används vanligen för militär underrättelsetjänst och militära operationer, i synnerhet beträffande biologisk krigföring och kemiska attacker.

På grund av hemligstämplingen har olika organ för förhindrande och bekämpande av smittosamma sjukdomar inte kunnat få information som de annars skulle kunna ha haft nytta av.

Som ett resultat av detta har det spekulerats i om det finns planerade åtgärder som skulle kunna framstå som kontroversiella för en bred allmänhet.

Publikationen Politico har erfarit att underrättelsetjänsten är bestämd att spela en ”nyckelroll” i en epidemisk situation, utan att formerna för denna roll har specificerats på ett sätt eller meddelats till medborgarna.

Däremot gör Politico bedömningen att underrättelsetjänsterna ”nästan säkert ser en möjlighet att exploatera krisen” med tanke på att internationella ”epicentra av coronaviruset [finns] i högprioriterade mål” för spioneri, ”som Kina och Iran”. Före detta anställa inom underrättelsetjänsten har också berättat för publikationen att USA samtidigt försöker rekrytera nya agenter i dessa länder.

CBP, tull- och gränspatrullen, ska också ha fått stora befogenheter att aktivt övervaka och omhänderta individer som misstänks bära på coronavirus. De får hålla sådana personer i förvar utan angiven tidsbegränsning.

Planen skissades fram under George W. Bush-administrationen, skriver Webb. Åtgärderna som kan sättas in framöver liknar dem som sattes in efter 11 september 2001 för att bekämpa terrorism, både utomlands och inom federationen.

För Whitney Webb är den rådande situationen är ännu ett exempel på det som den ökände juden och förre presidenten Barack Obamas stabschef Rahm Emanuel gjort sig mest känd för: Under den finansiella krisen 2008 sade Emanuel att regeringen aldrig låter ”en allvarlig kris gå till spillo”.

Gordon Brown vill ha en världsregering – ”temporärt”
Den före detta Labourledaren Gordon Brown som var Storbritanniens premiärminister mellan 2007 och 2010 har i dagarna också krävt handlingskraft mot coronaviruset. Under sin regeringstid ansvarade han för att med 500 miljarder skattepund rädda banker undan den marknadskrasch de själva var ansvariga för och som slog till med full kraft 2008, och som inte heller USA:s regering missade chansen att utnyttja. Nu vill han se en ”temporär” världsregering som styr upp situationen med coronakrisen.

På torsdag kommer han att delta i ett distansmöte med G20-gruppen som kommer att ledas av Saudiarabien.

— [Coronakrisen] kan inte hanteras av ett land, det krävs en koordinerad global insats, säger Brown, med en retorik som liknar klimatalarmisternas argumentation. Egentligen skulle Brown även vilja ha med FN:s säkerhetsråd på mötet på torsdagen.

Browns förslag till en ”global insatsstyrka” ska hantera krisen på två fronter: Dels ett koordinerat arbete att utveckla ett vaccin mot corona; dels att samorganisera global produktion, handel och att förhindra profitering på krisen, säger han.

Retoriken i coronahanteringen är på toppnivåerna fulla av militär jargong. Israel och USA har förklarat krig mot coronviruset. Insatsstyrkor ska sättas in. Militära system för att bekämpa terrorism ska användas. Gränserna för vad som är att betrakta som krig, sjukvård och politisk debatt suddas ut lika mycket som nationalstatsgränserna.

Istället för att – som konspirationsteoretiker gärna gör – diskutera om coronaviruset är fabricerat av Israel för att de ska kunna tjäna pengar på det kommande vaccinet, är det bättre att diskutera vad som faktiskt händer: Hur utnyttjar delar av den globala maktapparaten den pågående coronakrisen för att öka kontrollen och styrningen av befolkningen och av olika länders befolkningar – från global nivå ned till individnivå?

Det gör också att andra områden som konspirationsteoretiker gärna diskuterar aktualiseras – särskilt efter Donald Trumps svepande uttalanden under senare år – om den så kallade djupa staten eller skuggstaten. Hur omfattande är den egentligen, och i vilken utsträckning är det den som utvecklar staternas styrningskontinuitet?

Källor:
Göran Persson berömmer stabiliteten i Kina
Löfven: Jag avgår inte – även om Alliansen blir större
Uppgörelsen mellan S, MP, L och C – punkt för punkt
Inside The Military’s Top Secret Plans If Coronavirus Cripples the Government
What Newsweek Conveniently Failed to Mention About “Continuity of Government”
US Intel Agencies Played Unsettling Role in Classified and “9/11-like” Coronavirus Response Plan
How the CIA, Mossad and “the Epstein Network” are Exploiting Mass Shootings to Create an Orwellian Nightmare
Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus


  • Publicerad:
    2020-03-28 22:00