NEW WORLD ORDER. FN:s nya hemsida presenterar den nya ekonomiska, politiska och lyckliga världsordningen. Happytalism är den nya globala kapitalismen, och den ska tvingas på oss. Uppdaterad

FN hotar världen med att ta över den helt.

På måndagen publicerade Nordfront nyheten att Förenta Nationerna (FN) har lanserat en portal som heter The United Nations New World Order, på svenska: Förenta Nationernas Nya Världsordning.

Dagen efter redigerades sidan något, bland annat genom att namnen Ndaba Mandela – som är barnbarn till Nelson Mandela – och Jamye Illien raderats.

Ndaba har varit FN:s globala AIDS-ambassadör (UNAIDS Global Ambassador) och hans organisation har blivit lovad 750 miljoner dollar från Bill och Melinda Gates-stiftelsen.

Jayme Illien.

Illien är grundaren av Happytalism och chef för UNIDOHappiness. Han har varit rådgivare åt och representant för FN och fick 2012 enhälligt igenom resolutionen UNIDOH i FN, i alla 193 medlemsstater.

FN:s New World Order-projekt är också skrivet på Illien. Ambitionerna är stora, som programförklaringen på webbplatsen tydligt anger:

FN:s nya världsordningsprojekt är ett globalt initiativ på hög nivå som grundades 2008 för att främja ett nytt ekonomiskt paradigm, en ny politisk ordning och mer allmänt en ny världsordning för mänskligheten, som uppnår FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030, och lyckan, välbefinnandet och friheten för allt liv på jorden till 2050.

FN:s nya webbplats har bland andra tidigare uppmärksammats av RT:s journalist Helen Buyniski, men Yahoo Finance har också rapporterat om organisationen UNNWO, närmare bestämt redan 19 mars. Pressreleasen från UNNWO som Yahoo Finance var en betald pressrelease, det vill säga snarast en annons från UNNWO.

Med hashtaggen #TenBillionHappy samlar man program som lanserar det som numera kallas ”happytalism”, något som alluderar på ”kapitalism”, men som mer fokuserar på att jordens 10 samtliga miljarder människor år 2050 ska vara lyckliga under FN:s nya globala paraplyorganisation.

Happytalism och sjukvård, stjärna och skära, samt global regnbågspolitik ingår i logotyperna för FN:s nya världsordning.

”Happytalism är ett nytt ekonomiskt paradigm som sätter lycka, välbefinnande och frihet i centrum för mänskliga utvecklingsmodeller, system och allt liv”, skriver FN. Logotypen innehåller ett hjärta, som också lätt för tankarna till sjukvårdsindustrin, vaccinationsprogram, med mera.

”FN: s internationella dag för lycka (UNIDOHappiness) erkänner lycka som en grundläggande mänsklig rättighet och mål, och firas varje 20 mars, för evigt”. Logotypen har en symbol liknande Nike-swoshen, som också kan vara en månskära som pekar mot en strålande stjärna.

Privat eller officiell politik?
Trots att mannen bakom UNNWO är och har varit viktig för många uppdrag inom FN och har styrt delar av FN:s politik, finns det inga bevis för att den nya portalen är officiellt sanktionerad av FN.

Webbplatsen är skriven på Illien som ägare, liksom de av FN antagna två resolutioner som han är upphovsman till, UN66281 och UN65309. I vilken utsträckning UNNWO eller dess logotyper är officiellt sanktionerade av FN är ännu oklart, eller om det ens är lagligt för Illien att använda sig av dem.

Däremot ligger UNNWO:s program i linje med FN:s officiella ambitioner. Om marknadsföringen av projektet kommer att ta fart, kan man vänta att retoriken tonas ned något för att framstå som mindre aggressiv.

Beträffande projektet för de hållbara utvecklingsmålen beskrivs som att ”främja ett nytt ekonomiskt paradigm för happytalism för mänskligheten innebär att mobilisera 30 biljoner dollar för att uppnå 17 globala FN-mål, 169 mål till 2030. Följ med oss”.

Eftersom FN inte bidrar till den ekonomiska produktionen, utan istället använder ekonomiska medel som skapats av produktiva producenter i sin verksamhet, innebär ”mobilisering” av pengar att ta andras pengar, eventuellt via nationalstaters skatter, och omfördela dem.

FN strävar också att de ska få egen beskattningsrätt. Denna beskattningsrätt propageras det för även i Sverige, från vissa håll.

På FN:s foto med de glada människor som kommer att åtnjuta den kommande happytalismen, finns bara bruna människoraser, de är till och med något brunare än Illien själv.


  • Publicerad:
    2020-05-25 12:00