INTERNATIONELLT. Enligt ett vägledande beslut från en kommitté för FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ska ”flyktingar” som lämnat sina hemländer på grund av klimatförändringar inte repatrieras.

Fiskare i Kiribati. Foto: AusAID (CC-BY-2.0).

Enligt ett nytt beslut från kommittén för FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ska så kallade klimatflyktingar inte repatrieras till sina hemländer. Beslutet kom efter att en man från Kiribati i Stilla havet överklagat ett avslag om fortsatt uppehälle i Nya Zeeland.

Enligt mannen är han flykting på grund av att hans hemland Kiribati drabbats av klimatförändringar, framförallt atollen Tarawa, som är Stilla Havs-republikens huvudstad där över 50 000 invånare är bosatta

Men Nya Zeeland ansåg inte att ”klimatförändringar” utgjorde ett så pass akut hot mot mannens liv och hälsa att det skulle hindra honom från att återvända.

Enligt FN argumenterar dock Nya Zeeland fel.

Nya Zeelands åtgärd är mer som att tvinga en drunknande person tillbaka till ett sjunkande skepp, med ’motiveringen’ att det trots allt finns andra passagerare ombord”, säger bland annat en av kommitténs medlemmar i en personlig kommentar om beslutet.

Källa:
FN: “Klimatflyktingar” bör inte åläggas återvända


  • Publicerad:
    2020-01-22 17:50