TERRORHOT. En FBI-rapport anger att konspirationsteoretiker nu utgör terrorhot mot USA.

Enligt en tidigare hemlig FBI-rapport betraktas så kallade konspirationsteoretiker och deras teorier som potentiella nationella terrorhot mot USA.

Termen ”konspirationsextremist” används också i rapporten.

I en intern bulletin från FBI:s kontor i Phoenix daterad 30 maj i år, beskrivs ”konspirationsdrivna inhemska extremister” som ett växande hot, och anger att den refererade rapporten är den första som pekar ut konspirationsteoretiker som potentiella terrorhot.

Många av de konspirationsteorier som pekas ut som hotfulla och farliga består av teorier vars spridare anser att ingen terror har förekommit.

Det gäller bland annat skolskjutningarna i Columbine och Sandy Hook, där de mest framträdande teorierna gör gällande att ingen terror förekom, utan att händelsen iscensattes av lobbyister, medier och politiska agenter i syfte att förändra landets politik i önskad riktning.

I dessa fall misstänks oftast den amerikanska staten eller judar ligga bakom kampanjerna för att få politiskt stöd att stryka den amerikanska konstitutionens andra tillägg som ger amerikanska medborgare rätt att bära vapen för att kunna försvara sig.

Rockmusikern Ted Nugent pekades ut som antisemit efter att han gått ut med att samtliga organisationer i USA som attackerar konstitutionens andra tillägg, är judar. Men han är även med i den judiska lobbygruppen The Zelman Partisans, en judisk lobbygrupp för bevarandet av rätten att bära vapen.

Trots att Nugent visade den faktiska situationen, betraktas det fortfarande som en konspirationsteori att det det är signifikativt att just judar skulle ha med de vapenfientliga kampanjerna att göra.

Ted Nugent avslöjade att judar vill ändra USA:s konstitution.

Att gå emot de stora nyhetsbolagens rapporteringar om att terror faktiskt förekommit och hävda att ingen har utfört terrordåden anses av FBI i dessa fall vara en grund för misstankar om extremistiskt terrorhot.

Andra konspirationsteorier som FBI nämner är att tro på en påstådd omtalad visselblåsare inom regeringen som kallas QAnon; på att det finns ett ljusskyggt nätverk som utgör en stat inom staten utan publik insyn och som konspirerar mot den sittande presidenten Donald Trump, och pedofilskandalen Pizzagate.

Pizzagate kallas numera oftast Pedogate och går ut på att en stor pedofilring runt tidigare presidentparet Clinton, Barack Obama och andra högt uppsatta demokrater, mediepersonligheter och finansmän – däribland den nu pedofil- och sextraffickingåtalade juden Jeffrey Epstein – har ägnat sig åt omfattande barnporrverksamhet och sextrafficking. Denna konspirationsteori uppkom när Wikileaks 2016 släppte dokument som verkade peka på sådan verksamhet.

En annan farlig konspirationsteori som nämns är teorin att USA – ibland med varianten ”tillsammans med Israel” – håller på att skapa en ”ny världsordning”. Denna politik aviserades av den tidigare presidenten George H.W. Bush i ett långt tal inför kongressen den 11 september 1990 och angav att USA skulle vara ledande för den globala politiken.

FBI har fått kritik för att USA:s antiterrorlagar och att tillämpningen av dem är för otydliga. Under de senaste veckorna har högste FBI-chefen upprepade gånger varnat för terrorhot. Att konspirationsteoretiker numera klassas som terrorhot har han dock inte nämnt.

Vidare har FBI fått kritik från Demokratiska partiet för att inte ange ”vit makt” och ”vita nationalister” som uttalade terrorhot. Den enda skrivningen som finns refererar till ”rasism” som potentiellt terrorhot, vilket enligt FBI även omfattar vit makt-rasister.

Internet och sociala medier har gjort det möjligt för spridare av konspirationsteorier att producera och dela större mängder material via onlineplattformar som en större publik konsumenter snabbt och lätt har åtkomst till

Konspirationsteoriernas inverkan för att utlösa terrorbrott är enligt FBI inget nytt, men problemet har förvärrats i och med den digitala informationsteknikens utbredning. Detta förvärras ytterligare med en ökad polarisering mellan olika politiska läger i USA inför nästa års presidentval.

Källor:
FBI document warns conspiracy theories are a new domestic terrorism threat
Ted Nugent Exposes Jews Attacking Second Amendment & Get’s Labeled “Anti-Semitic” – Becomes Member of Jewish Second Amendment Supporters
George H.W. Bush: Toward a New World Order (Youtube)


  • Publicerad:
    2019-08-02 19:25