FEMINISM. Anledningen till att fler män än kvinnor arbetar som professorer beror inte på att män och kvinnor är olika utan på manschauvinistiskt sabotage. Detta enligt en rapport som lyfts fram av SVT.

Enligt en SVT-uppmärksammad rapport av den vänsterliberala stiftelsen Allbright – som intressant nog säger sig arbeta både för meritokrati och så kallad jämställdhet – är 72 procent av universitetens professorer män. Störst övervikt män finns det på olika tekniska lärosäten som exempelvis Luleå Tekniska Universitet och Chalmers.

Detta trots att en klar majoritet av de studerande är kvinnor. Enligt Allbright kan detta inte bero på att män och kvinnor är biologiskt olika. I stället använder de sig av flera konspirationsteorier som SVT sedan glatt sprider vidare.

Bland annat hävdas att manliga professorer utan vidare förklaring föredrar att ta andra män under sina vingar. ”Män går före meriter” står det exempelvis skrivet i rapporten. Vissa män går dessutom så långt att de förstör kvinnors prover och dödar deras försöksdjur, enligt Allbrights ”vittnen” vill säga.

Källa:
Ny kartläggning visar: Sju av tio professorer är män


  • Publicerad:
    2019-04-08 18:40