UTBILDNING. ”Farligt” att det finns så få kvinnliga professorer på universiteten. Nu topprekryteras kvinnor för att stärka lärosätenas anseende.

Kvinnor ska topprekryteras till professorstjänster. Foto: Fjrommel (CC BY-SA 4.0)

Bristen på kvinnliga professorer äventyrar anseendet för Chalmers tekniska universitet i Göteborg, och på sikt även framtidens teknikutveckling. Det hävdar rektorn Stefan Bengtsson. Chalmers har bara 13 procent kvinnliga professorer.

— Ojämlikheten får stora konsekvenser för Chalmers. Vi missar begåvning i form av kloka och starka individer. Teknikutveckling inom elektro-, data- och it-teknik kommer att transformera vårt samhälle och det är direkt farligt om bara halva befolkningen är med och ett manligt perspektiv dominerar, säger Bengtsson till Bonniertidningen Dagens Industri.

På grund av situationen ska Chalmers nu satsa 300 miljoner kronor på att topprekrytera kvinnor för att vinna högre anseende och säkra framtidens teknikutveckling.

Rektor Lars Strannegård på Handelshögskolan i Stockholm är också bekymrad över den sneda könsfördelningen.

Visserligen har könsfördelningen mellan ekonomistuderande i stort sett varit jämn i flera årtionden, men det har tydligen varit ett stort problem att andelen kvinnliga professorer bara har kommit upp till 17 procent av professorskollegiet.

Sämre utbildningar med för stor andel manliga professorer
Man menar att ojämlikheten på Handels har inneburit att lärosätet att man fått sämre studenter, men Strannegård säger att Handels arbetar på att förbättra situationen:

— I grunden handlar det om könsstrukturer som tar lång tid att förändra, säger Strannegård, och han menar liksom Bengtsson att personalen måste bli mer blandad för att öka högskolans status:

— För att vara ett attraktivt lärosäte måste sammansättningen av individer vara mer heterogen.

Handels försöker liksom Chalmers få in fler kvinnliga professorer, men Bengtsson säger att det är svårt.

Ett utbildningsområde som utgör ett särskilt svårt problem är finansstudier dit få kvinnor söker sig eftersom de inte vill läsa det, och det inte finns många kvinnliga lektorer som kvalificerar sig för att bli professorer. Det gör att de få kvinnliga professorerna med Dagens Industris ord är ”högvilt”.

Varför varken Stefan Bengtsson eller Lars Strannegård har avgått som rektorer till förmån för någon kvinna som skulle kunna höja lärosätenas anseende framgår inte av Dagens Industris rapportering.

Källa:
Chalmers-rektorn: Farligt om manligt perspektiv dominerar


  • Publicerad:
    2019-04-09 09:00