INRIKES. Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att det räcker med att få resultatet 0,05 på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen. Flera partier vill nu höja antagningskraven.

Mer än var fjärde elev kommer in på lärarutbildningen med ett resultat på 0,5 eller lägre. Till hösten kommer 19 elever in med resultatet 0,05 poäng.

På Uppsala universitet har många elever svårt att klara utbildningen. Johan Prytz, som undervisar blivande låg- och mellanstadielärare i matematik säger att många av eleverna har bristande förkunskaper.

— Vi har stödinsatser och räknestugor för att hjälpa eleverna med matematiken, men det hjälper inte så mycket, säger Prytz.

Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, menar att så låga betyg sänker statusen på läraryrket.

— De som kommer in med låga betyg eller resultat på högskoleprovet hoppar i störst utsträckning av. Det är ett slöseri med både tid och resurser och sänker ytterligare statusen på läraryrket, säger Åsa Fahlén som är ordförande för Lärarnas riksförbund.

Liberalerna går till val bland annat på parollen ”Skolan först”. Partiet vill, liksom Sverigedemokraterna, se en höjd gräns på högskoleprovsresultat till 1,0.

Socialdemokraterna vill att lärare ska ha minst ett C i sina undervisningsämnen. Kristdemokraterna vill höja betygsgränserna till minst betyget B.

Varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet vill se höjda antagningskrav.

— Jag utgår från att lärosätena har kompetens att sätta sina antagningskrav på den nivå som passar den utbildningen, säger Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Elisabet Knutsson.

Det som styr huruvida man kommer in på en utbildning avgörs i större grad av efterfrågan på att gå utbildningen, än av hur kunnig man är. Eftersom läkarutbildningen är eftertraktad krävs höga poängresultat. Läraryrket är av flera samhällsrelaterade skäl däremot inte eftertraktat. Därför är det lätt att komma in på lärarutbildningen. Maxpoängen på högskoleprovet är 2,0, så resultatet 0,05 är extremt lågt och erhålls i regel lätt av en ordinär grundskoleelev som inte har gått på gymnasiet.

Källa:
0,05 på högskoleprovet – tillräckligt för att bli antagen till lärarutbildning


  • Publicerad:
    2018-08-16 16:45