FEMINISM. Att vetenskapen uppfanns och byggdes av män är et historiskt faktum, då endast män hade tillgång till högre utbildningar under den västerländska vetenskapens tidiga era. Men när en italiensk professor konstaterade detta under en föreläsning gick likväl feminister i taket.

Den italienska vetenskapsmannen professor Alessandro Strumia vid universitetet i Pisa har gjort många människor arga när han under ett föredrag om kvinnornas roll inom fysiken vid Cern, Europas kärnforskningscentrum, sade att den fysiska vetenskapsdisciplinen ”uppfanns och byggdes av män”.

Under sitt föredrag sade Strumia att manliga vetenskapsmän diskrimineras och att de förvägras uppdrag till förmån för kvinnor, vilket han sade görs av ideologiska skäl istället för meritokratiska.

Strumia framlade forskningsresultat som han sade bevisar att den fysiska vetenskapsdisciplinen inte är sexistisk, riktat mot kvinnor. Istället, menade han, är föreställningen om att så är fallet ”en del av ett politiskt krig som kommer utifrån”.

Föreläsning kastades i minneshålet
Vidare hävdade Strumia att mäns vetenskapsresultat oftare hänvisades till av andra vetenskapsmän i deras egna publikationer, vilket Strumia hävdade var en indikation på att män utför bättre forskning. Tidigt i sina respektive karriärer citeras manliga och kvinnliga vetenskapsmän mer jämställt, men efterhand deras forskning fortskred blir det en övervikt för männen.

Cern har kungjort att föredraget som professor Strumia hade hållit var ”mycket kränkande” för kvinnor inom vetenskapen.

De föredragsbilder som Strumia använde under sitt föredrag har raderats från Cerns webbplats eftersom ”de strider mot uppförandekoden som inte tolererar personliga angrepp och förolämpningar”, trots att ingen person pekades ut.

Till BBC säger Strumia att han presenterade forskningsresultat.

— Folk påstår att fysik är sexistisk och rasistisk. Jag gjorde några enkla undersökningar och upptäckte att det inte stämmer, utan att fysiken istället håller på att bli sexistisk gentemot män, och det var vad jag sade.

Enligt ryska RT har även ”några” personer antytt att Strumia höll sitt föredrag som en rektion på den ilska han känner över att ha förlorat en tjänst åt en kvinnlig vetenskapsman, en händelse som han själv hänvisade till under sitt föredrag. Varken RT eller BBC gör någon bedömning huruvida han förlorade rekryteringen mot kvinnan på grund av meriterna eller könet. Det torde vara svårt för utomstående att bedöma.

För att ge tyngd åt sina argument hänvisar Strumia till Oxfords policy att förlänga tentatiderna för att kvinnor ska klara sina tentamen bättre och att Italien (liksom Oxford) erbjuder kvinnor billigare och ibland gratis utbildning för att fler kvinnor ska söka forskarstudier. Något som Nordfront också tidigare har skrivit om.

Judiska akademiker hänvisar oftare till judar
De judiska forskarna Anthony G. Greenwald och Eric S. Schuh vid Washingtons universitet visade 1994 att judiska professorer var 40 procent mer benägna att citera andra judar än vad icke-judiska professorer var. Bland författare till vetenskapliga artiklar som har fler än en författare hade en judisk huvudförfattare redan på den tiden tre gånger oftare även judiska medförfattare än vad som var fallet med icke-judiska huvudförfattare.

Denna obalans visar enligt forskaren Kevin MacDonald på judarnas gruppsammanhållning, till exempel att judar ofta agerar mentorer åt andra judar som de vill hjälpa upp i den vetenskapliga hierarkin på basis av deras rastillhörighet. Även om judarna, bland andra av MacDonald, klassas som världens mest kollektivistiska folkgrupp, kan liknande agerande komma till uttryck i andra sammanhang, även vid Cern och vid Pisauniversitetet där Alessandro Strumia är anställd.

Källor:
Physics ‘invented by men’? Scientist faces backlash after ‘highly offensive’ talk on gender bias
Anthony G. Greenwald and Eric S. Schuh: An ethnic bias in scientific citations (pdf)
Kevin MacDonald: Kritikkulturen (Nordiska Förlaget)


  • Publicerad:
    2018-10-05 12:00