USA. En feministisk professor vid University of California-Davis har lovat motsätta sig de stående normerna inom vetenskapen genom att skriva om fakta ur ett feministiskt perspektiv.

Professor Sara Giordano vill nu göra om den västerländska vetenskapen i grunden.

Professor Sara Giordano vid University of California-Davis ha i en ny esse diskuterat behovet om att skriva om fakta ur ett feministiskt perspektiv. Hon anser nämligen att traditionell vetenskap bygger på ett ”radikal och kolonialistisk styrkeförhållande” och anser att ”produktionen av kunskap” bör ersättas genom att man närmar sig vetenskapen på ett ”antivetenskapligt, antirasistiskt och feministisk” sätt.

Problemet ligger enligt Giordano i att vetenskapen blivit en ”kunskapsauktoritet på grund av att dess fundamentala principer skapats under kolonialismen och slaveriet” och att vetenskap till sin natur är ”rasistiskt och håller vid liv kolonialistiska principer”. Som ett exempel lyfter Giordano fram att vetenskapen ser en skillnad på människor och icke-människor.

Giordano anser dock att detta ”problem” kan lösas genom att man möter vetenskapen ur ett feministiskt perspektiv, något hon gör sitt bästa för att försöka motivera:

Jag använder kritik (som i feministisk) för att signalera omskrivningen av vetenskap genom bruket av den här typen av kunnande. Jag erbjuder detta som ett ”nederlag”, som ett avvisande av Vetenskap med stort V, kanske till och med en anti-vetenskap, en villig vägran, kanske det kätterska vägval vi behöver för att störta vetenskapens den epistemiska auktoritet (med andra ord, antagandet att vetenskap = sanning).

Källa:
Feminist prof says ’traditional science’ is rooted in racism


  • Publicerad:
    2017-10-28 08:00