Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Professor i blåsväder efter konstaterande att “vetenskapen uppfanns av män”

FEMINISM. Att vetenskapen uppfanns och byggdes av män är et historiskt faktum, då endast män hade tillgång till högre utbildningar under den västerländska vetenskapens tidiga era. Men när en italiensk professor konstaterade detta under en föreläsning gick likväl feminister i taket.