MÅNGKULTUREN. Invandrade läkare, tandläkare och sjuksköterskor misslyckas med kunskapsproven – endast 3,5 procent får yrkeslegitimation. Detta kostar staten tiotals miljoner kronor om året.

Foto: UNHCR.

För att invandrare med utbildning i andra länder ska få arbeta i Sverige måste de genomgå kunskapsprov för att validera sin  utländska utbildning.

Detta gäller för bland annat läkare, tandläkare och sjuksköterskor som utbildat sig utanför EU.

Dessa kunskapsprov kostar miljontals kronor varje år. Umeås universitet är en av de tre platser där sådana tester genomförs, och dessa prov kostar staten 13 miljoner årligen.

Men nästan inga av av de senaste årens ”flyktingar” med utbildningar inom dessa områden klarar kunskapsproven och får därmed ingen yrkeslegitimation.

Av 608 påstådda tandläkare har endast 4 procent, 27 stycken, klarat både provets teoretiska och praktiska del. 3,5 procent av det totala deltagarantalet har sedan fått sin yrkeslegitimation.

587 av de 608 personer som mellan 1 juni 2016 och 30 juni 2019 genomförde proven som ska bevisa den påstådda yrkeskompetensen misslyckades. Det motsvarar 96 procent av dem.

Mira Aksoy på Samhällsnytt skriver att SVT gjorde en granskning 2015 som visade att de välutbildade asylinvandrarna var många till antalet. ”I Sverige sker just nu en massiv import – av kunskap”, skrev man då och kallade asylinvandringen för ett kompetensregn, påminner Aksoy.

Källa:
Kunskapsproven för utbildade nyanlända ger skräckresultat


  • Publicerad:
    2019-09-26 11:25