USA En högskola i USA ska börja anpassa betygsättande efter elevens rastillhörighet, då en del rasgrupper presterar sämre än andra.

Inför nästa år ska lärare på Oak Park and River Forest High School börja anpassa sitt betygssystem efter elevernas rastillhörigheter. Det nya systemet kallas “Transformative Education Professional Development & Grading”.

Anledningen till förändringen är att man vill göra betygsättningen mer ”jämställd”, då man har noterat att svarta studenter inte presterar lika bra som vita. Enligt skolan beror det på att en del betygskriterier kan vara ”diskriminerande mot svarta”.

Framöver kommer svarta elever få överseende med frånvaro, missade inlämningar och misskötsel på lektionerna, medan vita elever fortsättningsvis måste följa reglerna.

Svarta elever kan inte få underkänt

Vidare ska lärarna arbeta med ”kompetens-baserad betygsättning”, vilket bland annat innebär att svarta elever inte kan få underkänt. Det här ska ”få effekt över tid”, menar skolan.

Lärare och personal vid OPRFHS kommer att fortsätta den nödvändiga processen för att göra betygförbättringar som reflekterar våra kärnvärden”, står det i lärarplanen.

Skolan har tagit fram statistik för hur de olika rasgrupperna presterar på lektioner och prov. Exempelvis kring hur stor andel av rasgrupperna som inte klarar sina prov, vilket var 77 procent av de svarta, 49 procent av latinamerikanerna, 27 procent av asiaterna och 25 procent av de vita eleverna.