RASVETENSKAP Ännu en studie pekar på att IQ-skillnader mellan folkgrupper beror på ras och inte ”socioekonomiska faktorer”.

En studie från Ulster Institute for Social Research som publicerades i tidskriften The Mankind Quarterly, visar att olika människoraser presterar olika bra i intelligenstester.

Man kunde bland annat konstatera att många afrikanska folkgrupper presterade sämre på IQ-testerna.

Förhållandet mellan ras och intelligens har studerats tidigare med samma resultat, men den här gången har man dessutom räknat med ett antal andra faktorer som resultaten ibland skylls på.

Rasförnekare brukar ofta hävda att intelligensskillnaderna beror på kultur, socioekonomiska faktorer och diskriminering från vita mot svarta.

Men i den nya studien delade man noga in deltagarna i grupper med hög respektive låg social status, personer som identifierade sig som vita, svarta, latinamerikaner, rasblandade och så vidare.

Flera faktorer togs i beaktning, men slutresultatet blev ändå att afrikaner fick lika låga resultat oavsett vilken social status de hade eller vilken kultur de identifierade sig med.