FOLKUTBYTET. Under 1900-talet steg sakta men säkert IQ-nivån i de nordiska länderna. Men under de senaste 20 åren har IQ-nivån istället börjat minska menar den nyzeeländske statsvetaren James Flynn.

Nordens befolkning presterade ständigt bättre och bättre i IQ-tester under 1900-talet. Även i de flesta andra europeiska länder där man genomfört testerna har liknande förbättringar gällande intelligensen ägt rum. Det har rört sig om en förhöjning av IQ-nivån med så mycket som 3 poäng per decennium under merparten av 1900-talet. De flesta forskare är överens om att detta beror på att skolan genomgått en avsevärd förbättring under århundradet.

Men nu visar det sig att IQ-nivån faktiskt har börjat minska. Enligt den nyzeeländska statsvetaren James Flynn stagnerade IQ-tillväxten i Norden under 1990-talet och sedan ungefär 1995 så har den minskat stadigt. Det rör sig om en minskning på ungefär 0.23 IQ-poäng per år menar Flynn. Norge och Finland uppvisar ungefär samma resultat medan minskningen i Danmark är något svagare. Sveriges resultat var snarlikt Norges och Finlands under 1990-talet, men efter det finns inga tillgängliga data.

– Det är tydligt att alla skandinaviska länder har en fallande trend sedan 1995. Det verkar som att de faktorer som gjort att IQ har ökat har tappat kraft, säger James Flynn.

Flynn menar att minskningen beror på att medan skolan förbättrades avsevärt under åren 1900-1980 så har det inte skett någon nämnvärd förbättring av skolan efter det. Varken han eller någon journalist från Sveriges etablerade medier gör heller någon koppling mellan den sjunkande IQ-nivån i Norden och det faktum att bland annat Sverige genom massinvandringen genomgått en demografisk förändring som skulle kunna förklara varför befolkningens generella IQ-nivå förändras. Många av länderna som Sverige tagit emot mest invandrare ifrån har enligt flera undersökningar ett markant lägre IQ-genomsnitt än Sverige, vilket ytterliggare stärker teorin som media inte vill nämna.

Någon självklar lösning på problemet har Flynn heller inte:

– Jag vet faktiskt inte. Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall. Men en bra sak vore om fler läste tjocka böcker, gärna om historia, säger han.

Källa:
IQ sjunker i de skandinaviska länderna


  • Publicerad:
    2017-12-28 18:26