RASVETENSKAP. Den kinesiska genetikprofessorn Dr. Shi Huang säger att afrikaner har mer apliknande genvarianter än vad andra människoraser har. Upptäckten har bemöts med en ”kuslig tystnad” från vetenskapsvärlden säger forskaren. 

Afrikaner skiljer sig genetiskt jämfört med andra raser. Foto: CC public domain.

Den kinesiska forskaren Dr. Shi Huang säger att förekomsten av äldre, apliknande genvarianter är större hos dagens afrikaner än hos någon annan människoras. Detta är mycket väl bevisat av flera studier, förklarar den belönade forskaren.

Dr. Huang har tidigare varit professor i epigenetik och evolution på Burnhaminstitutet för medicinsk forskning vid Kaliforniens universitet. Just nu arbetar Dr. Huang vid Center för medicinsk genetik vid Central South University i Kina. Forskaren är också känd för sina populära föreläsningar om evolution på YouTube.

Ignoreras av vetenskapsvärlden

Huang förklarar på Twitter att afrikaner bär på mer nedärvda genvarianter från apor eller liknande avlägsna förfäder än vad andra människoraser gör. Detta har mycket väl kunnat uppvisats genom att undersöka fylogenetiska träd i Afrika – som förenklat kan kallas evolutionära släktskapsträd. 

Man har alltså kunnat bevisa att afrikaner har mer genetiska likheter med avlägsna apliknande förfäder än andra raser. ”Biologisk betydelse av detta? Kuslig tystnad…”, skriver Huang. I vetenskapsvärlden har upptäckterna ignorerats.

Genetisk studie av afrikaner
År 2011 genomfördes en studie på ämnet av en grupp forskare, bland annat bestående av genetik- och evolutionär biologiforskaren Michael Hammer, samt Jeff Wall, professor i epidemiologi och biostatistik. Studien kom att kallas Genetic evidence for archaic admixture in Africa.

Forskarna kunde konstatera att dagens afrikaner en gång i tiden blandade sig med en utdöd apliknande människa, och att dess DNA fortfarande finns kvar i afrikaner. De såg att olika afrikanska folkgrupper har fått minst, omkring 2 procent av sitt DNA från den nu utdöda människoarten.

Man tror att korsningen mellan afrikaner och den utdöda människoarten skedde för omkring 35 000 år sedan och att människoarten de parade sig med delade sig från den moderna människan för omkring 700 000 tusen år sedan.

Paleontologen John Hawk kommenterade nämnda studie under en föreläsning 2017. Han tror att andelen av det främmande DNA:t hos afrikaner kan vara mer än vad studien visade. Det kan röra sig om att man blandade sig med människoarten Homo Naledi, spekulerar Hawk:

Vi vet att afrikanska populationer har en liten del av sitt DNA, möjligtvis så mycket som 5%… som härrör från arkaiska ursprung som vi inte har upptäckt. Det vi inte vet är ursprungets identitet… det skulle kunna vara Naledi.

Även den svenska forskaren Svante Pääbo sade under en föreläsning år 2018 att det finns indikationer för att detta arkaiska DNA fortfarande finns hos dagens afrikaner.

Nya upptäckter
År 2019 bekräftade forskarna Arun Durvasula och Sriram Sankararaman från Kaliforniens universitet – att uppemot 8% av moderna afrikaners DNA härstammar från den okända människoarten. Något som de beskriver som en ”spökaktig art”. Precis som Hawk föreslår de också att det kan röra sig om Homo Naledi – en hominid med en liten hjärna som strövade över den afrikanska steppen för 250 000 år sedan.

Nästan en tiondel av afrikaners DNA kan alltså härstamma alltså från en helt annan människoart, och det politiska och akademiska etablissemanget i västvärlden har fortfarande mage att påstå att det inte finns några rasskillnader.

Precis som Dr. Huang uttryckte råder det en ”kuslig tystnad” från vetenskapsvärlden, media och skolväsendet gällande upptäckterna. Troligtvis för att folkfientliga element skulle tvingas erkänna att det faktiskt finns skillnader mellan olika människor, att det finns olika raser även bland människor.


  • Publicerad:
    2020-12-28 18:00