VETENSKAP En ny studie visar att risken för tidiga födslar är högre hos vissa rasgrupper än andra.

Det är sedan tidigare känt att svarta kvinnor verkar ha en större risk att föda barn för tidigt, jämfört med exempelvis vita kvinnor. Problemet brukar som med mycket annat skyllas på ”socioekonomiska faktorer”.

En studie från den amerikanska föreningen The Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) har granskat påståendet.

Forskarna undersökte 2,1 miljoner födslar i USA, specifikt inriktat på vita kvinnor, svarta kvinnor och rasblandade kvinnor med en vit och en svart förälder. Alla deltagande kvinnor hade minst 15 års utbildning, privat hälsoförsäkring och var inte beroende av statliga bidrag.

Enligt definitionen har ett barn fötts för tidigt (prematurt spädbarn) om det föds tre veckor innan det beräknade födelsedatumet, alltså i vecka 37.

Studien visade att 9,9 procent av de svarta kvinnorna och 6 procent av de rasblandade födde i den trettiosjunde veckan. Endast 5 procent av vita kvinnor födde i vecka 37. Statistiken var liknande när man undersökte födslar i vecka 34 och 28.

— Till och med bland college-utbildade kvinnor med privat försäkring fann vi att rasskillnaderna i prematuritet består, kommenterar en av forskarna i studien, Jasmine D. Johnson från North Carolinas universitet.

Nu vill man istället om undersöka om problemet beror på ”vitas rasism”.