RASVETENSKAP. Det är sedan tidigare fastställt att asiater har en del procent av sitt DNA nedärvt från denisovamänniskor. Ny forskning visar att många asiatiska befolkningar bär på DNA från tre olika människoarter. 

En man från södra Asien. Foto: CC public domain.

Dr. Saima Baig har varit verksam som forskare i över 20 år. Hon har bland annat ägnat sig åt miljöforskning och har idag en egen vetenskapstidning, där hon förutom miljöfrågor även skriver om natur, historia och andra ämnen.

I ett nyligen släppt podcast-avsnitt pratar Baig om människans ursprung och om hur asiater härstammar från tre olika människoarter.

Neandertalare och denisovamänniskor

Forskaren nämner att alla icke-afrikanska folkgrupper i världen bär på omkring 1 till 2 procent DNA från neandertalare. Asiater brukar också bära på DNA från de nu utdöda denisovamänniskorna, och andelen av detta DNA brukar vara högre än andelen neandertalar-DNA.

Exempelvis melanesier och australienska aboriginer har en andel på omkring 3 till 5 procent av sitt DNA som kommer från denisovamänniskor, medan papuanska folk har omkring 6 procent. Även raser längre norrut i Asien bär på denisova-DNA, dock i mindre grad.

Denisovamänniskorna levde på ett mycket mer utspritt område än vad neandertalarna gjorde, ända från Sibirien till sydöstra Asien. Baig tror att de kan ha anpassat sig till att leva på höga höjder i bergiga miljöer, vilket kan ha ärvts av dagens tibetaner. Denisovamänniskorna har alltså bidragit avsevärt mycket till genetiska egenskaper hos dagens asiater.

Tre olika denisova-arter

Denisovamänniskor i helhet var en typ av människoart, vilket i sin tur var uppdelad i tre olika människoarter. 2019 kunde forskare fastställa att många folkgrupper i sydöstra Asien en gång i tiden har beblandat sig med alla tre denisova-arter.

Man genomförde en undersökning där man identifierade 161 arkaiska haplotyper från hela Indonesien-Nya Guinea-regionen. Det rörde sig alltså om sammanlagt 14 ögrupper med vitt skilda folkgrupper, som man genomfört genetiska undersökningar på.

Forskarna kunde bland annat konstatera att papuanska folk bär på hundratals genvarianter från två av de olika denisova-arterna, som delade på sig för över 350 000 år sedan. Det finns också indikationer på att dagens papuaner korsblandade sig med en tredje denisova-art för bara 15 000 år sedan. De bär alltså på genvarianter från minst tre olika människoarter.

Nedan visas en karta över hur olika rasliga grupper har rört sig i sydöstra Asien:

Karta över folkgruppers förflyttningar i sydöstra Asien. Foto: Obsidian Soul, (CC BY-SA 4.0). Klicka för förstoring.

Tidigare rasforskning om afrikaner

Forskning om ras har idag blivit ett tabuämne i västvärlden. I resten av världen fortgår däremot denna forskning, och på senare år har många forskare från just Asien utmärkt sig.

Nordfront skrev i slutet på december om den kinesiska genetikprofessorn, Dr. Shi Huang som kunde konstatera att dagens afrikaner bär på mer apliknande genvarianter än vad andra människoraser gör. Genom att undersöka evolutionära släktskapsträd – eller så kallade fylogenetiska träd – kunde Dr. Shuang se att afrikaner har mycket mer likheter med avlägsna apliknande förfäder än vad andra människor har.

Även de asiatiska forskarna Arun Durvasula och Sriram Sankararaman från Kaliforniens universitet, kunde konstatera att minst 8% av moderna afrikaners DNA härstammar från en nu utdöd människoart, som man inte riktigt vet vad det är.


  • Publicerad:
    2021-02-12 18:20