Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Forskare: Dagens Sydöstasiater härstammar från tre olika människoarter

RASVETENSKAP. Det är sedan tidigare fastställt att asiater har en del procent av sitt DNA nedärvt från denisovamänniskor. Ny forskning visar att många asiatiska befolkningar bär på DNA från tre olika människoarter.

Genetikprofessor: “Afrikaner har mer apliknande genvarianter än andra raser”

RASVETENSKAP. Genetikprofessorn Dr. Shi Huang säger att afrikaner har mer apliknande genvarianter än vad andra människoraser har. En ”kuslig tystnad” från vetenskapsvärlden säger forskaren.

Inte bara kön – nu ska man få byta ras

STORBRITANNIEN. Universitetsfacket kräver nu att människor inte bara ska byta genus och kön, utan även välja vilken ras de ska tillhöra.

Rötter del 9 – Västerut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sista artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 8 – Österut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den åttonde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 7 – Söderut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjunde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 6 – Yamnaya

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjätte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 5 – Patriarkala strukturer

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den femte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 4 – Lingvistikens frukter

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den fjärde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 3 – Evig ära

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den tredje artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Miljöpartiet kräver sanningskommission för påstådda övergrepp mot samerna

INRIKES. Miljöpartiet ställer sig nu på samernas sida och kallar det för ett historiskt övergrepp när svenskar på 1600-talet ”invandrade” till Sápmi.

Forum för levande historia uppdaterar sin information om rasbiologi efter SD:s film

RASBIOLOGI. Den statliga myndigheten Forum för levande historia tvingas nu uppdatera sin information om svensk rasbiologi efter att nya fakta presenterats i Sverigedemokraternas film ”Ett folk, Ett parti”.

SVT kallar den censurerade filmen om Socialdemokraterna för ”försåtlig propaganda”

MEDIA. Katerina Magasin bloggar om att SVT sedan en tid inte ens bemödar sig om att dölja sin politiska färg. Att kalla deras rapportering för public service är således gravt missvisande, anser bloggens skribent, författaren Katerina Janouch. Men SVT:s internetsidor faller inte under public servicekraven. Därför utnyttjar SVT sin position som public serviceleverantör för att sprida politisk propaganda på internet.

SVT rapporterar om parser som vill bevara “förfädernas blod intakt”

MEDIA. Statliga Sveriges Television, som är en del av kraften bakom folkmordet på svenskarna, rapporterade nyligen om hur en folkgrupp i Indien gifter sig inom folkgruppen för att bevara ”förfädernas blod intakt”.